Historie

Vi er et produkt af en historisk udvikling. Hvis vi skal forstå hvem vi er i dag, er vi nødt til at forstå noget af den.

Hvad talte folk om i ældre stenalder – de havde mere tid til at snakke sammen, end vi har i dag.

Husk Krystalnatten – ellers kommer den tilbage.