Teknologi og videnskab

Videnskab skaber ny viden, som vi kan anvende.

Teknologi er praktisk brug af viden. Vi skaber teknologien, og samtidig påvirker den vores tanker.

IT og brugbarhed – jeg har haft at gøre med det i over fyrre år. Her er noget af det jeg har skrevet om problemerne. Desværre er en del af det stadig aktuelt.

Vi er nødt til at give plads til, at forskere inden for et nyt område kan prøve sig frem

Coronavirus er styret af to mekanismer – eksponentialfunktioner og hvordan de fungerer i praksis.

Brugbarhedens historie – den første danske brugertest var i 1770.

Når tingene driller