Nyborgs teorier holder ikke

Bragt i Jyllands-Posten 26. sep. 11

Helmuth Nyborgs hævder i sin kronik den 13. september at den gennemsnitlig intelligens vil falde i Danmark på grund af indvandring.

Ifølge hans kronik er der en mindre økonomisk vækst i Sverige på grund af indvandring. Imidlertid har den økonomiske vækst været højere i Sverige end i Danmark, så hvis der er en sammenhæng, må en mere åben udlændingepolitik føre til højere vækst.

Kronikken citerer tal som tyder på at indvandrere i enkelte byer i Sverige klarer sig dårligt. Den omtaler ikke, at unge efterkommere af indvandrere i Danmark haler ind på indfødte danske unge, og på nogle punkter endda overhaler dem.

Ifølge kronikken vil der ske en voldsom vækst i antallet af efterkommere efter indvandrere i Danmark. Imidlertid viser de danske tal at indvandrerkvinder i Danmark får stadig færre børn, og nærmer sig tallet for indfødte danske kvinder. Anita Lange fra Danmarks Statistik har da også kritiserer  fremskrivningen af antallet af indvandrere, og mener at Helmuth Nyborgs forudsætning “er fuldstændig ude af proportioner med virkeligheden”.

Helmuth Nyborg taber endda kampen mod fakta indenfor sit eget område, nemlig forskning i intelligens. Han hævder at mennesker som er migreret langt mod nord, er mere intelligente og har en bedre international økonomi og konkurrenceevne. Hvis vi følger hans argumenter, skulle grønlændere altså være intelligente overmennesker, og have en lang bedre økonomi og konkurrenceevne end Syddanmark.

Han overser, at et barsk miljø kun er en af de faktorer som kan presse en gruppe mennesker til at udvikle en større intelligens. Jared Diamond, som har studeret udviklingen af menneskelige samfund og kulturer, fremhæver at det kræver stor intelligens at overleve i et komplekst miljø som for eksempel en urskov. Han beskriver også hvordan kampe mellem grupper af mennesker mere end klimaet var den faktor som øgede menneskers intelligens.

Hvis vi ser på de samme punkter som Helmuth Nyborg, er det lige ved vi kan konkludere, at efterkommere af indvandrere rent genetisk er disponeret for at være mere intelligente end indfødte danskere.

Hvis der er en sammenhæng, må en mere åben udlændingepolitik føre til højere vækst.