Begrænsede udgifter til bandekriminalitet

Bragt i Jyllands-Posten 21. juli 18

Bandekriminalitet kostede 315 millioner kroner i 2016, ifølge Justitsministeriets undersøgelse som blev refereret i JP 13. juni. Det dækker udgifter til politiet, kriminalforsorgen, anklagemyndigheden og udgifter til ofre for røverier. DF ville have undersøgelsen lavet, og deres retsordfører Peter Kofod Poulsen erklærede, at det er et enormt tal man kunne ”have brugt på børn, skoler eller at lægge huller i vejene.” 

En hurtig udregning viser at vi i 2016 brugte knap tres kroner for hver dansker til at bekæmpe bandekriminalitet, svarende til 0,03 procent af det offentliges samlede udgifter. 

Det er en succeshistorie, at vi ikke bruger mere på bandekriminalitet. Rockwoolfondet udgav for nogle år siden Teknisk note nr. 15, som beskrev de tilsvarende omkostninger for al kriminalitet. De var i på over 6,7 milliarder kroner. Udgifterne til bandekriminalitet svarer kun til fem procent af det samlede beløb til politi, retsvæsen og fængsler.

Vi overvurderer let omfanget af bandekriminalitet, da bandemedlemmer og deres kriminalitet ofte er synlig, mens for eksempel indbrud og partnervold er mere skjult, og så almindelig at de enkelte tilfælde sjældent kommer i medierne.

Justitsministeriets tal tyder ikke på at udgifterne til bandekriminalitet er en stor belastning for retsvæsnet. Vi kan diskutere om politiet bruger for få ressourcer på bandekriminalitet, eller om der er tale om en kriminalitet som er langt lettere at opklare og håndtere end for eksempel økonomisk kriminalitet eller IT-kriminalitet, hvor de enkelte sager kan være langt mere komplicerede.