Tanker om ny beregning af indvandrere

Bragt i Jyllands-Posten 21. okt. 18

Dansk Folkeparti vil have at børnebørn af indvandrere også tæller som efterkommere af indvandrere og ikke som almindelige danskere. Det skal ske ved at definere personer hvor bare en af forældrene har haft udenlandsk statsborgerskab, som nogen med udenlandsk baggrund.

Martin Henriksen fra DF mener, at den nye definition af indvandrere og efterkommere vil give et bedre grundlag for debatten. Det har han nok ret i, men spørgsmålet er om han egentlig har forstået konsekvenserne af tallene.

Med den traditionelle opgørelse er der omkring 13,5 % med udenlandsk baggrund i Danmark, mens der med den nye vil være omkring 16 %. De præcise tal viser at det svarer til en stigning på omkring 20 %.

Det nye tal vil omfatte alle personer hvis bedsteforældre er indvandret, og alle børn af blandede ægteskaber, for eksempel mellem en thailandsk kvinde og en dansk mand eller mellem en dansk kvinde og en amerikansk mand. Det er en gruppe som socialt og kulturelt er mindst ligeså blandet som gruppen af etniske danskere i Danmark. Det er tvivlsomt om det samlede tal kan bruges til særligt meget, når man vil løse integrationsproblemer. Til gengæld kan tallet få en anden konsekvens.

Der er en del indvandrere og efterkommere som ikke har dansk statsborgerskab. Det betyder at procentdelen af vælgere med udenlandsk baggrund med den nye opgørelse stiger med 50 %, fra omkring 7,5 % til omkring 11,5 %. Det samlede antal vælgere med udenlandsk baggrund svarer så til omkring 20 mandater. Det er mere end hvad Konservative og Liberal Alliance fik til sammen ved sidste valg. 

Nogle politikere vil overveje, om det kan koste stemmer, hvis de kun omtaler indvandrere og efterkommere som problemer. Andre kan være hurtigt ude og se, hvor mange stemmer de kan vinde ved åbent at gøre op med de småfjendtlige reaktioner, fordomme eller forskelsbehandling som mange med udenlandsk baggrund oplever.