Usikker afstemning

Bragt i Jyllands-Posten 7. maj 2008

Der er planer om at indføre elektroniske afstemninger ved både menighedsrådsvalg og kommunalvalg. Også selvom elektroniske afstemninger kan undergrave den tillid til valgsystemet som vores demokrati hviler på. 

Det er umuligt at opbygge et elektronisk valgsystem som i sig selv er lige så troværdigt og umiddelbart forståeligt  som vores nuværende papirbaserede valgsystem. Uanset hvordan systemet udformes, og uanset hvem der udvikler det og kender alle dets detaljer, vil både politikerne og det store flertal af befolkningen være afskåret fra selv at forstå præcist hvordan det fungerer. 

Samtidig betyder princippet om hemmelige afstemninger at det er svært at opdage hvis der har været snyd. Hvis valget skal være hemmeligt, kan man ikke registrere hvad den enkelte person har stemt på. Derfor har den enkelte ikke samme mulighed for at klage som hvis der er lavet svindel med hans eller hendes bankkonto. 

Det er muligt at lave et system til elektronisk afstemning som er lige så sikkert som vores nuværende papirbaserede afstemninger. Men det er vanskeligt, og det kræver at man gør en målrettet indsats for at finde alle huller og få dem lukket. Det har man bare ikke gjort ved de systemer som er foreslået til afstemninger i Danmark. De har nogle åbenbare svagheder. 

De planlagte afstemninger til menighedsråd skal ske hjemmefra ved hjælp af den digitale signatur. Der er ingen sikkerhed for at andre ikke kan overvåge hvem en person stemmer på, eller om det rent faktisk er den pågældende som selv stemmer. 

I følge aviserne er problemet endnu større med de systemer som man vil indføre til kommunalvalg i otte af landets største kommuner. Her vil hver vælger få udleveret en seddel som fortæller hvem han eller hun har stemt på. Det bliver så blive muligt at kontrollere hvem den enkelte vælger har stemt på, for at lægge pres på ham eller hende og for at købe og sælge stemmer. 

Jeg vejledte nogle studerende på Datalogisk Institut, som undersøgte hvilke flaskehalse der var i vores nuværende papirbaserede afstemninger. Det var ikke undersøgt før. De fandt frem til, at problemet ikke var selve afstemmningen, men optællingen af stemmer bagefter. I stedet for at ville lave elektroniske afstemninger, kunne det være en bedre ide at automatisere optællingen af stemmer.