Hvor er de borgerlige politikere som vil lede vores samfund

Bragt i Jyllands-Posten 18.10 2022

Jeg savner nogle borgerlige ledere som vil tage fat på de store problemer. Ikke på spørgsmålet om SOSU- assistenter med og uden tørklæde, når det i forvejen er svært at skaffe nogen som vil være det. Heller ikke spørgsmålet om, om nogle ansatte på et universitet laver noget som måske ikke er rigtig forskning. Jeg tænker på de grundlæggende problemer som vi står overfor. 

Der var engang hvor borgerlige politikere brugte udtrykket ”Forretningen Danmark”. Det blev skældt ud, men faktisk var det et positivt ideal. Ideen om at politikerne skulle få Danmark til at arbejde sammen som en helhed, fremme de områder som kunne gavne Danmark og skabe de bedst mulige forhold for ejerne, alle os der boede i Danmark. 

I dag ligner det borgerlige Danmark et af de firmaer, hvor lederne er mindre optaget af, hvordan de skal drive det, end af hvordan de kan hjælpe deres venner med at tjene penge på det. De har været ivrige efter at privatisere på en måde så lederne og ejerne kan beholde gevinsten når det går godt, men hvor samfundet sidder med regningen, når det går galt. 

Derfor har borgerlige ledere i dag svært ved at tackle de problemer som truer vores samfund. De bliver først interesserede, når nogen kan tjene penge på det, og de er ikke særligt interesserede, hvis det koster penge for nogen i deres bagland. 

Mental mistrivsel blandt unge er i dag så udbredt, at det er blevet det nye normale. På længere sigt kan det have ligeså alvorlige konsekvenser som den materielle nød mange børn tidligere voksede op i. Nu er det her et problem som private firmaer ikke lige kan tjene penge på at løse, og hvor løsningerne – for eksempel begrænsninger på reklamer på sociale medier – kan koste private firmaer penge. Så der er ikke så meget interesse for at løse problemet. 

Uligheden i Danmark er vokset kraftigt fra slutningen af halvfemserne til i dag. Det kan føre til en underklasse som klarer sig stadigt dårligere og til sidst giver op. Her vil det hjælpe at gå tilbage til nogle af de klassiske borgerlige dyder og i det mindste begrænse den mediestrøm, som opfordrer til økonomisk ufornuft. Det vil bare koste penge for de firmaer, som øger deres overskud ved at få unge og andre til at bruge flere penge så impulsivt som muligt. Så det er der nok heller ikke meget interesse for at løse. 

Når det gælder biodiversitet, er vi i samme situation som vi var for 50 år siden med overfiskning. Det var kendt at der var problemer, men fiskerne der kunne tjene penge på at fortsætte, fik lov til det. Jeg er fra Esbjerg, de manglende beslutninger dengang ødelagde byens hovederhverv – fiskeriet – og meget af dens identitet. I dag risikerer vi at landbruget selv ødelægger deres erhverv med støtte fra borgerlige politikere. 

Nu kommer vi til de store spørgsmål som truer selve vores eksistens: Klimaforandringer, krige og strømme af flygtninge. Klimaforandringer skaber strømme af flygtninge og øger risikoen for krige som gør det sværere at afhjælpe konsekvenserne af klimaforandringer. En af de borgerlige ledere – Lars Løkke – fortæller at han ikke prøvede at løse problemerne, men var optaget af at presse sine politiske modstandere. En anden leder – Inger Støjberg – fejrede stramninger med kage og er nærmest stolt over at blive dømt for sine handlinger. Begge ville hellere lave mediestunts end diskutere de problemer vi faktisk står overfor. 

Der er borgerlige politikere som er pålidelige og ansvarlige og tænker ud over deres egen øjeblikkelige situation. De har bare svært ved at komme igennem. De borgerlige ledere sidder i det der i mange firmaer har øgenavnet førerbunkeren. De er isolerede og tager beslutninger som kan påvirke en stemning, men ikke så meget andet.