IT gør min undervisning bedre

Lagt ud 5.9.22: Det er inspireret af en diskussion i Ingeniøren af om computere enten skulle afskaffes i skolen, eller helt kunne erstatte lærere.

Jeg har en halvlang erfaring fra gymnasieverdenen – noget over 9 år – og kan se at brugen af IT gør, at jeg kan levere en bedre undervisning.

Der hvor jeg underviser bruger vi e-bøger – altså bøger der ligger på internettet og læses på computeren. De betyder blandt andet, at det er let at kombinere flere bøger i samme fag, i stedet for at være bundet til de eksempler og det indhold der er i en enkelt bog.

Når elever laver opgaver på computer, kan de bruge google-docs, så alle elever i en gruppe samtidig kan se det samme dokument og arbejde på det. Det letter samarbejdet og deres diskussion af det de er i gang med.

Eleverne har adgang til langt mere materiale når de skal lave projekter, end dengang de var bundet til den ene bog biblioteket havde om emnet. Dengang var det svært at snakke kildekritik, nu har eleverne adgang til så mange seriøse kilder, at de kan sammenligne og vurdere dem.

I fysik foregår en stor del af målingerne i dag med sensorer som gemmer måleresultater direkte i en computer. Eleverne har ikke længere kun har to eller tre værdier fra et forsøg, men måske 60 forskellige værdier som de kan lægge ind i et regneark. De har nok data til at diskutere fejlkilder og hvor pålidelige resultaterne er. Det er umuligt uden computere.

Så har vi systemet lectio, hvor eleverne har elektroniske skemaer og hvor jeg kan lægge materiale ud til den enkelte time. Jeg kan lægge opgaver ud, og de kan oploade deres besvarelser, så de ikke er bundet til at skulle aflevere en papirkopi på et bestemt tidspunkt. Når opgaverne er afleveret, er det lettere at organisere, at eleverne deler og diskuterer hinandens opgaver, så de kan få hinandens kommentarer, i stedet for at de kun får mine.

Det her er kun nogle eksempler på de nye muligheder som computere og IT giver mine elever. Selvfølgelig kan vi undervise uden IT, ligesom man nogle steder i verden må undvære bøger, men det er ikke det samme. Problemet er at man som lærer – og elev – let kan blive for ambitiøs – det er muligt at lave noget som er nyt og langt bedre, så nogle gange er det svært at sige, hvornår nok er nok.