Ukrainske flygtninge og moderne kapitalisme

Lagt ud 5.9.22: I december 18, skrev jeg om problemer med kontrakter på offentlige oversættelser. Siden er de jævnligt dukket op igen, altså problemerne, ikke oversættelserne.

Ukrainske flygtninge kan opleve at de skal fortælle deres oplevelser til en tolk der taler russisk, i værste fald en tolk som er klart russiskvenlig, og siger at det flygtningen har sagt, er ”fake” i stedet for at være neutral og oversætte korrekt. Andre gange er tolken bare ikke kvalificeret, det kan i værste fald have livstruende konsekvenser ved lægebesøg.

Nu er der pludselig brug for langt flere ukrainske tolke, og der er brug for en offentlig indsats for at skaffe flere kvalificerede tolke. Det har den tidligere borgerlige regering imidlertid gjort mere vanskeligt. I stedet for at lade tolkningen for det offentlige være et frit liberalt erhverv, som det ellers har været, har den givet mindst et tolkebureau monopol på tolkning for det offentlige.

Tolkebureauerne er udvalgt efter at de forpligter sig til at skaffe tolke til den lavest mulige pris, samtidig med at de selv gerne vil have en fortjeneste. Det betyder at tolke kan blive tilbudt timelønninger på 140-180 kroner. Det er ikke meget for times arbejde, når tolken selv skal betale for transporten og lægge tid til den. Derfor er det svært at skaffe kvalificerede tolke til det offentlige. De kan tjene mere ved at tolke andre steder, eller ved at få et andet arbejde.

Nu skulle tolkebureauerne egentlig sikre at tolkene var kvalificerede, men når der er brug for en tolk, vil den vigtigste kvalifikation for bureauet være, at tolken er villig til at arbejde for en alt for lav løn. Den læge eller sagsbehandler der har brug for en tolk til en samtale, kan ikke gøre så meget. I følge mine oplysninger er det offentliges aftale med tolkebureauer skruet sådan sammen, at det ikke har konsekvenser, hvis et bureau ikke leverer det lovede. 

Vi ser det samme indenfor andre områder, hvor det offentlige har brug for kvalificerede specialister. De borgerlige giver firmaer lov til at mase sig ind og prøve at tjene penge ved at skabe monopoler på bestemte typer arbejde, og kalder det samtidig for privatisering.

Primær kilde: JP 4. sep. 22 Ukrainere flygter fra Ruslands invasion – men bliver mødt af russisktalende tolke i Danmark

Den næste IT skandale? bragt på Version2 – 14.12.18