Vi konstruerer en personlig forståelse

I virkeligheden forstår eller opfatter vi ikke noget. Vi konstruerer vores egen personlige forståelse af noget vi læser eller hører, og den proces kan være ligeså kreativ, som når vi selv skriver eller siger noget.

Det oplevede jeg ved nogle forsøg jeg lavede i 2003-4. Her var der endda tale om beskrivelser af IT-systemer, hvor der var mindre plads til tolkninger, end hvis man for eksempel hører en politiker udtale sig.  

Det ser ud til at vi konstruerer vores egen forståelse ud fra det vi tidligere har oplevet, den information vi modtager og den aktuelle situation, som vi er i. Det viser sig, at vores tidligere erfaringer, kan være mere afgørende for vores forståelse end den information, vi faktisk modtager.

En af deltagerne i forsøget begyndte at beskrive et system, han selv havde arbejdet med, i stedet for det der var beskrevet i teksten. Midt i det hele opdagede han så, at der var noget galt, og begyndte i stedet at tale om det system, der var beskrevet i teksten. Det viste, at han ikke havde husket forkert. Han vidste, hvilken information han var præsenteret for, men den blev overskygget af hans egne personlige erfaringer.

Det ser ud til at deltagerne får forskellige oplevelser til at smelte sammen. De placerer den information de modtager ovenpå deres tidligere oplevelser, accepterer den information der passer med deres tidligere erfaringer og forkaster resten.

Det kan godt have nogle alvorlige konsekvenser.

Vi kan risikere afgørende fejl når dem der skal bruge computere eller maskiner, handler ud fra deres tidligere erfaringer, og overser, når softwaren eller maskinen skal betjenes anderledes end de er vant til. Derfor er det nødvendigt af fremhæve de forskelle der er, i forhold til de tidligere erfaringer.

Når en person skal bedømme et eller andet, gør han eller hun det ikke ud de konkrete informationer, men mere ud fra sit generelle indtryk af det der skal bedømmes. I mit forsøg skulle deltagerne hvor let det var at anvende et program. De bedømte ikke selve programmet, men hvad deres erfaringer var med tilsvarende programmer.  Vi kan forvente, at det samme kan ske i andre situationer, hvor kriterierne er mere uklare, end når en person der arbejder med IT, skal bedømme noget software.

Et eksempel er en sagsbehandler som skal vurdere hvor motiveret en borger er, eller om det han eller hun siger er korrekt. Her tyder forsøget på, at sagsbehandlerens vurdering mere vil være påvirket af hans eller hendes tidligere viden eller erfaringer, end af det personen konkret siger i samtalen. Derfor kan det kræve opmærksomhed og en bevidst anstrengelse at undgå at diskriminere.

Mit forsøg tyder på at fortællinger gør det lettere at opfatte en mere generaliseret eller abstrakt information. Her kan være et fif til sagsbehandlere og andre som skal lave notater om begivenheder. Jo mere konkret beskrivelsen er, jo lettere er det at skabe en korrekt forståelse.

Mit forsøg viste, at der kan skabes mange forskellige forståelser af den samme information. Der var imidlertid ingen af deltagerne som nævnte at informationen kunne forstås forskelligt. Vi kan altså forbedre vores egen forståelse, blot ved at overveje, at den samme information kan opfattes forskelligt.

Vi vil normalt ikke opdage, at andre opfatter noget information anderledes end vi gør. Det kan godt opfattes som en fornærmelse at bede en anden person forklare, hvad han eller hun har opfattet. Det lægger op til at han eller hun er dum. Det kan imidlertid være nødvendigt, for at sikre at man har den samme forståelse. Det bedste er at være åben om det, og gøre det til noget naturligt at tale om hvordan man forstår noget information. Så kan man ind imellem lære, at man ikke selv er helt sikker på den bedste forståelse. Det har jeg oplevet.

Der er en beskrivelse af det samme som fokuserer på IT-dokumentation her.

Kilde: 

Georg Strom: The reader creates a personal meaning: A comparative study of scenarios and human-centered stories, in People and Computers IX ­ The Bigger Picture ed. by Tom McEwan, David Benyon & Jan Gulliksen, Springer UK 2005 PDF-version for download – layout er forskelligt fra den trykte version