De voksnes ansvar

Bragt i Jyllandsposten den 15. marts 2008

Der er grupper i det danske samfund som ikke vil overholde de almindelige regler, og ofte v??lger vi bare at lade st?? til af frygt for at genere nogen.

Det var f??rst da unge indvandrere br??ndte biler og bygninger af, at vi fik en diskussion af om for??ldrene havde svigtet i deres opdragelse, og om man kunne tvinge dem til at betale for de skader deres b??rn havde lavet. Der var ingen som diskuterede for??ldrenes svigt og mangel p?? ansvar, da danske unge smadrede vinduer og br??ndte biler p?? N??rrebro, mens nogle af deres veluddannede for??ldre stod klar med videokameraer for at dokumentere politiets eventuelle overgreb p?? deres b??rn, og der var ingen som kr??vede at for??ldrene skulle betale for skaderne.

Da en unge italiensk turist blev dr??bt p?? N??rrebro, var der en lang diskussion om volden og ungdomsmilj??et p?? N??rrebro, mens man var langt mere tilbageholdende da en ung mand med udenlandsk baggrund blev myrdet af en ung mand som i f??lge presseomtale kom fra en velhavende familie i K??benhavns nordlige omegn. Der var ingen samfundsforskere som diskuterede milj??et i Hellerup eller Vedb??k, og om unge deroppe var opdraget til at tro p?? at den almindelige lovgivning ikke gjaldt for dem.

Man vil lave en film om en ung pige, som blev skudt i et s??kaldt ??resdrab, og politiet skal have s??rlig fokus p?? det de kalder ??resforbrydelser. Samtidig er der s?? mange danske kvinder som bliver dr??bt af deres tidligere eller nuv??rende partner, at der er nok til en hel TV-serie ??? den sorte boks ??? om nogle af dem. Man giver rabat p?? straffen n??r en dansk mand dr??ber sin partner, og man betragter nogle gange drab efter en skilsmisse mere som et uheld end som en forbrydelse. Alligevel er der ingen socialr??dgivere fra danske provinsbyer som st??r frem i TV og fort??ller at den slags drab er en uundg??elig og delvist accepteret del af den lokale danske kultur.