Den vigtige integration.

Strammere regler for at f?? en ??gtef??lle til landet giver ikke en bedre integration. Bragt i Jyllandsposten 1. februar 2014.

Dansk Folkeparti blev voldsomt angrebet, da nogle af dets politikere udtalte, at de ville begr??nse antallet af muslimer i Danmark. Egentlig er det uretf??rdigt, da b??de Venstre og den nuv??rende regering st??tter en udl??ndingepolitik, som har samme form??l. Dansk Folkepartis politikere udtrykker sig bare mere tydeligt end de andre partier.

Der er nogle problemer, som de andre partier har bakset med den sidste halve snes ??r, uden at finde en l??sning. Det ene er, at religi??s forskelsbehandling strider mod de idealer, som den vestlige verden har arbejdet hen imod i de sidste to hundrede ??r.

En lov, som specielt skal begr??nse muslimsk indvandring, vil ikke bare give protester i nogle mellem??stlige lande, den vil g?? stik imod idealer, der st??ttes af den amerikanske regering og andre gode venner.

N??r vi holder flygtninge udenfor, tyder Udl??ndingeservices tal p??, at antallet af indf??dte danskere, som f??r lov til at leve med sin ??gtef??lle i Danmark, svarer til omkring 6 pct. af de ??gteskaber, der indg??s i Danmark, og hvert par har familie, venner og arbejdskolleger, som h??rer om deres problemer med reglerne. Det er alts?? noget af et problem at k??re nogle stramme og ufleksible regler for danskere, som vil have deres ??gtef??ller til Danmark. N??r politikere den ene gang efter den anden f??ler, at de er n??dt til at omg??re beslutningen, efter at en sag har v??ret i medierne, er der noget grundl??ggende galt.

De bombastiske udmeldinger

De tilg??ngelige tal tyder p??, at omkring 4 pct. af indbyggerne i Danmark er muslimer, og der er ikke noget, som tyder p??, at de som gruppe kan eller vil true vores samfund i en overskuelig fremtid. Samtidig tyder Udl??ndingeservices tal p??, at der kun kommer nogle hundrede muslimske ??gtef??ller til Danmark om ??ret.

Det spiller en langt st??rre rolle, at de, der er i Danmark, gifter sig senere, f??r f??rre b??rn og bliver mere ??bne over for den danske kultur. Integrationen er langt vigtigere, end hvor mange der kommer til Danmark.

Problemet kommer, n??r politikerne gerne vil lave bombastiske udmeldinger og lovforslag, som med et slag l??ser 40 ??rs problemer. Politikerne kan hurtigt lave stramninger og skabe skel, der g??r integrationen vanskeligere, mens det kr??ver viden og en bred langvarig indsats at hj??lpe den p?? vej. Den foreg??r i b??rnehaver og skoler, p?? arbejdspladser og andre steder, hvor mennesker m??des.

Politikerne kan holde op med at fremstille integration som et krav, og i stedet skabe bedre muligheder for den. De kan st??tte, at vi f??r en dybere viden og st??rre ??benhed om kulturforskelle, og hvad de betyder i praksis, s?? det bliver lettere at g??re en indsats. De kan holde mund, n??r de bare vil markere sig, og i stedet t??nke over, hvordan de kan g??re en positiv indsats.