Tvangs??gteskaber: 24-??rs reglen er ikke en succes

Bragt i Politiken 28. juli 2010

Dansk Folkeparti kr??ver at 24-??rs reglen h??ves med fire ??r, og Kristian Thulesen Dahl har udtalt at reglen ”har haft en kolossal positiv virkning.”

Det passer bare ikke med tallene. If??lge Udl??ndingeservice skyldes st??rstedelen af faldet i antallet af familiesammenf??ringer efter ??r 2001 at langt f??rre flygtninge fik asyl, og at langt f??rre b??rn og ??gtef??ller til flygtninge derfor fik familiesammenf??ring. De har i ??vrigt normalt retskrav, s?? de ikke er ber??rt af 24-??rs reglen.

N??r vi holder familiesammenf??ringer til flygtninge udenfor, faldt antallet af familiesammenf??ringer fra ikke-vestlige lande kun fra 4.207  i 2001 til 3.382 i 2007, alts?? med 825 personer eller tyve procent. 

Udl??ndingeservices tal tyder p?? at stadig flere indf??dte danskere har giftet sig med en udenlandsk partner. Stramningerne betyder derfor, at mellem 600 og 1.000 dansk-udenlandske ??gtepar hvert ??r sl??r sig ned i Sverige, og der er et ukendt antal familiesammenf??ringer som blot er udskudt til begge ??gtef??ller er fyldt 24 ??r.  

24-??rs reglen har heller ikke opfyldt sin oprindelige hensigt. Indvandreres ??gteskabsm??nster har gradvist n??rmet sig indf??dte danskeres, men det er ikke lykkedes at p??vise at reglen har ??ndret det eller haft nogen effekt overfor tvangs??gteskaber.

Derimod rammer 24-??rs reglen en r??kke unge danskere som har m??dt en partner i udlandet. Udl??ndingeservices tal tyder p?? at omkring to tredjedele af dem der f??r en familiesammenf??ring i dag er indf??dte danskere, mens andre m?? opgive og sl?? sig ned i udlandet eller leve i pendler??gteskaber, og alligevel er Dansk Folkeparti kommet med et forslag som vil ramme endnu flere unge danskere.