Teknik og IT er blevet alt for kompliceret

Bragt i Ingeni??ren den 14. marts 2008

Sidste ??r holdt jeg i alt foredrag for omkring otte hundrede elever i folkeskolen og gymnasiet, og samtidig var jeg med i andre initiativer som skulle ??ge interessen for IT. Jeg kan lide at fort??lle. Desuden var jeg frustreret over at ledelsen p?? Datalogisk Institut - trods en halvering af ans??gertallet - ikke gjorde mere for at ??ge interessen for studiet. Undervejs har jeg samlet nogle erfaringer om hvordan man kan g??re unge interesserede i IT og teknik. F??rst og fremmest er det de personlige oplevelser som v??kker unges interesse, enten gennem arbejde med et fagligt emne eller gennem personer de m??der. Det er derfor der findes ingeni??rfamilier, og det er derfor annoncekampagner kun har en begr??nset effekt i forhold til prisen.

Samtidig er unge i ottende og niende klasse og i gymnasiet interesserede i hvilke typer af personer de kan blive, og is??r i hvordan andre vil opfatte dem. Derfor er flertallet ikke i sig selv interesserede i at lave noget som er udfordrende og vanskeligt. De er mere interesserede i at lave noget, som de kan bruge til at vise hvem de selv er og til at styrke deres sociale muligheder og f??rdigheder.

Her skaber den tekniske udvikling nogle problemer. Tidligere kunne unge lave en viskerrobot til for??ldrenes bil eller DOS-baserede programmer som n??sten var p?? h??jde med dem der var i handelen. Desuden kunne de imponere ved at beherske en ny og vanskelig teknik. I dag tager vi brugen af computere for givet, elektronikken er s?? integreret, at det er sv??rt for unge at lave noget som man ikke kan k??be bedre og billigere, og b??de programmeringssprog og udviklingsmilj??er er blevet s?? komplicerede, at det er de f??rreste gymnasieelever som kan l??re at bruge dem til at lave noget som ser sp??ndende ud.

Den indlysende l??sning er at lave nogle programmer hvor unge hurtigt kan komme i gang med selv at lave noget. Et eksempel er Alice, som er udviklet p?? Carnegie Mellon University. Her kan elever hurtigt komme i gang med at skrive programmer som kan f?? figurer til at bev??ge sig. Der er bare et problem. Det er ikke muligt for eleverne at s??tte deres eget pr??g p?? det de laver - de kan kun anvende de figurer som allerede findes i programmet. Resultatet er lidt ligesom Sims - et spil hvor piger p?? en halv snes ??r kan opbygge fiktive familier. Sims giver endda flere muligheder end Alice uden at brugerne skal lave s?? meget programmering.

Mods??tningen til Alice og Sims er programmet Brave Sir Knight som to af mine studerende lavede sidste ??r som bachelorprojekt, med opfordring og st??tte fra Microsoft. Programmet er langt mere primitivt end Alice - til geng??ld er det muligt for eleverne at indl??gge deres egne billeder og tegninger. Vi s?? i en ferieskole i efter??ret hvordan eleverne brugte Brave Sir Knight til at skabe deres egne personlige spil, som de kunne bruge i en social sammenh??ng. For eksempel var der p?? holdet en pige som lavede et spil specielt til sin lilles??ster.

Der er ingen tvivl om at det er den rigtige vej at g??. Man skal lave nogle v??rkt??jer som kan g??re programmeringen s?? konkret som mulig for eleverne, hvor de kan lave noget som er deres personlige udtryk, og som de kan vise og bruge sammen med andre. Jeg har v??ret med i planl??gningen af s??dan et v??rkt??j, men det har ikke v??ret muligt at f?? midler til udviklingen.

Et reklamebureau har lavet computerspillet ??bercool, hvor udgangspunktet er at folk som arbejder med IT bliver betragtet som bumsede og ikke s??rlig attraktive. Det er ikke det budskab man skal bruge overfor unge, som t??nker over hvilket syn andre har p?? dem og deres uddannelse. Desuden viser mine erfaringer fra gymnasiebes??gene at unge er meget fornuftige. De udv??lger to eller tre uddannelser som deres personlige oplevelser har gjort dem interesserede i, og de ??nsker konkrete og detaljerede oplysninger om forholdene p?? uddannelserne og om karrieremulighederne. De vil gerne vide hvad de selv kan f?? ud af uddannelserne, i mods??tning til de abstrakte og indadskuende pr??sentationer som mange IT uddannelser laver af dem selv og deres indhold.

Endelig viser min egen forskning, at fort??llinger med f??lelser og konflikter g??r det lettere at forst?? fagligt materiale om det samme emne. Vi har lettere ved at forst?? andre menneskers handlinger, n??r vi kender deres motiver og f??lelser, og fort??llinger kan give en realistisk oplevelse af hvordan det f??les at arbejde indenfor et omr??de. Det er en del af baggrunden for en novellesamling med undertitlen "sex, magt og informationsteknologi" som jeg f??r udgivet om kort tid. Den kan ikke erstatte et oplysningsmateriale, og den er ikke skrevet som en reklame for IT uddannelser. Hvis man skal g??re IT sp??ndende, skal man ikke skrive at det er det, man skal skrive noget sp??ndende om det.