Tal og oplysninger om udenlandske kvinder i Danmark

Skrevet januar 2007 (rev. 2014, se nedenfor)

N??r jeg i det f??lgende skriver om danske m??nd der bliver gift med udenlandske kvinder, udelukker jeg nydanske m??nd som finder en hustru fra deres hjemland og en dansk studerende som m??der en amerikansk pige, selvom de ogs?? t??ller med i forskellige statistikker. Jeg taler udelukkende om kvinder fra fattige lande som bliver gift med m??nd der normalt bliver betragtet som indf??dte danskere. Det er den gruppe vi normalt t??nker p?? n??r vi taler om danske m??nd som bliver gift med udenlandske kvinder.

Hvor mange er der?

Hvem gifter sig?

Hvordan kommer de i kontakt?

Hvordan fungerer forholdene?

Hvor mange er udsat for vold

Hvor mange er der?

At d??mme efter udl??ndingestyrelsens tal var der ved ??rtusindskiftet hvert ??r omkring 1.400 udenlandske kvinder som fik opholdstilladelse efter at v??re blevet gift med en dansk mand. Det svarer til omkring fire procent af de ??gteskaber der blev indg??et i Danmark eller til antallet af ??gteskaber i ??rhus. Af de 1.400 kvinder var omkring 700 fra Thailand, 300 fra Rusland og 100 fra Filippinerne. Kvinderne var typisk sidst i tyverne eller f??rst i trediverne da de blev gift, og oplysninger fra andre kilder tyder p?? at m??ndende typisk var i fyrrerne.

Tilf??jelse dec. 2114:

I 2013 fik omkring 375 filippinske kvinder opholdstilladelse efter at v??re blevet gift med en dansk mand. Det svarer til omkring 1 procent af ??gteskaberne i Danmark, eller til antallet af ??gteskaber i Esbjerg. En v??sentlig ??rsag til stigningen, er at der kommer langt flere aupairs til Danmark og m??der en dansk mand. Antallet af aupairs fra Filippinerne steg fra omkring 70 i 2001 til omkring 1650 i 2013.

Til geng??ld er antallet af kvinder der kommer fra Thailand faldet noget til omkring 400 i 2013, s?? det samlede antal udenlandske kvinder der bliver gift med danske m??nd er nogenlunde u??ndret.

Mit eget sk??n er at der i dag er tredive til fyrre tusind udenlandske kvinder som er kommet til Danmark fordi de er blevet gift med en dansk mand.

Det er sv??rt at give et pr??cist tal da mange af kvinderne er blevet danske statsborgere s?? de derfor ikke t??ller med i statistikken over statsborgere fra de forskellige lande som bor i Danmark, og da antallet som er kommet har ??ndret sig meget bare over de sidste ti ??r.

Op gennem halvfemserne var udenlandske kvinder som blev gift med danske m??nd langt den hurtigst voksende gruppe af familiesammenf??ringer. For eksempel voksede antallet af ??gtef??ller som kom fra Thailand til Danmark fra 303 i 1994 til 701 i 2001. (Det eneste som voksede endnu hurtigere var omfanget af Udl??ndingestyrelsens statistikker. De voksede fra otte sider i 1994 til 44 sider i 2001.)

Hvem gifter sig?

Oplysninger fra andre kilder tyder p?? at m??ndene som gifter sig med filippinske kvinder gennemg??ende har mere uddannelse og en h??jere indt??gt end gennemsnittet i Danmark, og mine egne erfaringer tyder p?? at der er relativt mange IT-folk og ingeni??rer mellem dem (det er ikke scorefag i Danmark). Samtidig kan man se at de filippinske kvinder som annoncerer p?? internettet ofte har gennemf??rt et helt eller dele af et collegestudium. I forhold til flertallet p?? Filippinerne er de forholdsvist veluddannede. Der er typisk tale om energiske og selvst??ndige kvinder fra middelklassen, da det er dem som har den viden og det overskud det normalt kr??ver at komme i kontakt med en udenlandsk mand. Der er ikke tale om fattige kvinder som gifter sig med en udenlandsk mand fordi de ikke har andre muligheder.

Steen Baag??e Nielsen og Thomas Gitz-Johansen [2006] fra RUC har lavet en god empirisk unders??gelse af ??gteskaber mellem danske m??nd og udenlandske kvinder. De har til geng??ld fundet at en del af de thailandske kvinder som m??nd har m??dt p?? ferieophold kommer fra et prostitutionsmij??. Det er helt klart undtagelsen, men p?? den anden side ikke s?? overraskende.

Hvis man sammenligner de forskellige lande, er der nok en tendens til at kvinderne fra Thailand og deres danske ??gtef??ller har mindre uddannelse og at m??ndene har en lavere indt??gt, mens kvinderne fra Rusland ofte er mere veluddannede end b??de filippinske og thailandske kvinder.

Hvordan kommer de i kontakt?

Ind imellem h??rer man i debatten udtrykket "gift pr. postordre," et fors??g p?? at overs??tte det amerikanske udtryk "mail order bride". Udtrykket er grovt neds??ttende, det svarer til at omtale at to danskere er blevet gift i en brandert, fordi de f??rste gang m??dte hinanden til en fest. Udtrykket er ogs?? misvisende. Ganske vist indrykker filippinske kvinder i stor stil annoncer med deres billeder p?? Internettet, og ganske vist fort??ller mange af dem at de er blide og kan lide at lave mad, men de insisterer normalt p?? en l??ngere brevveksling og at manden kommer ud til Filippinerne, f??r der kan v??re tale om ??gteskab, og samtidig er det at have en "pen-pal" hvor forholdet m??ske kan ende med et ??gteskab en accepteret del af filippinsk kultur (ogs?? indbyrdes mellem unge filippinere eller filippinerne som arbejder i udlandet).

Nielsen og Gitz-Johansen mener de at det kun er omkring tyve procent som m??der deres ??gtef??lle gennem et kontaktbureau. De fleste m??des n??r kvinden bes??ger Danmark, n??r manden bes??ger hendes hjemland, eller ved at hun har familie i Danmark som formidler kontakten.

Hvordan fungerer forholdene?

Mit indtryk er at ??gteskaber mellem danske m??nd og udenlandske kvinder i h??j grad ligner ??gteskaber mellem danske m??nd og danske kvinder. De fleste lever et ganske almindeligt liv. S?? vidt jeg kan se er der to v??sentlige forskelle:

Det er oftere forhold hvor begge parter f??ler at forholdet forpligter mere og at man vil s??tte mere ind p?? at f?? dem til at fungere. Specielt n??r det har kr??vet en stor indsats at kunne komme til at leve sammen.
Det er forhold hvor parterne er n??dt til at v??re mere bevidste om hinandens ??nsker og behov, og hvor de er n??dt til at bruge mere tid p?? at forst?? hinanden. Dels fordi de kommer fra forskellige kulturer, men ogs?? fordi de som regel har et begr??nset f??lles sprog, s?? det er sv??rere at udtrykke sig. Selvom begge to kan tale engelsk, er det sv??rere at finde de rigtige ord p?? et fremmedsprog.
Nielsen og Gitz-Johansen fokuserer specielt p?? problemer med vold overfor udenlandske kvinder. Det var det som Ligestillingsministeriet havde givet dem penge til at unders??ge. Derfor er en del af deres konklusion s??rlig interessant:

Vi har igennem rapporten s??rligt fokuseret p?? en r??kke konfliktfyldte momeneter og udfordringer som skal overvindes i parrenes relation. For at dette ikke skal st?? tilbage som det eneste billede m?? det her v??re p?? sin plads at tr??kke flere af de overordentligt positive momenter op, som der faktisk en overgang var s?? mange af at vi frygtede at vi ikke kunne finde substantielt materiale til de n??dvendige diskussioner af konflikt, sammenst??d og vold. ..

Gennem vores unders??gelser har vi talt med rigtig mange familier hvor man ikke alene str??ler af at have et godt liv sammen...

Selvom vi har valgt i denne rapport at fokusere p?? vanskeligheder, er noget af det der vil st?? tilbage faktisk ogs?? hvor utroligt godt det er g??et for mange af disse par. Mange fremh??ver selv at de har f??et et langt mere indholdsrigt og sp??ndende liv, hvor de kun momentvis eller beskedent har m??dt diskrimination fra mandens venner eller familie. Enkelte par har boet sammen i en ??rr??kke og har overvundet selv ikke at have andet end kropssprog sammen, at finde arbejde n??r ensomheden blev for stor - at hun kan f?? st??tte til sprogskolen og hj??lp til at h??ndtere den urimelige og uforst??elige besked p?? kommunen.

Hvor mange er udsatte for vold?

I min bog optr??der en udenlandsk kvinde som er udsat for vold. Samtidig har vold og udenlandske kvinder v??ret k??det s??dan sammen i den offentlige debat, at det n??sten har v??ret sv??rt at n??vne det ene uden at n??vne det andet.

Imidlertid tyder begge de to unders??gelser som er lavet af problemet p??, at det ikke har s??rlig meget p?? sig. Se:

Den behagelige sandhed om danske m??nd og udenlandske kvinder.

Der er en analyse af tallene og de tilg??ngelige oplysninger som er nyere og mere grundig end den der tidligere stod her p?? siden.

Danske m??nds vold mod udenlandske kvinder er et problem man skal tage alvorligt. Ikke fordi der er s?? mange voldelige m??nd, men fordi de nuv??rende regler er lavet s??dan at kvinden risikerer at blive udvist og m??ske aldrig mere se sine b??rn, hvis hun forlader sin mand indenfor de f??rste syv ??r af ??gteskabet.

Litteratur

Steen Baag??e Nielsen og Thomas Gitz-Johansen [2006]: M??nd i migrations??gteskaber, - fort??llinger om hverdag og vold i danske m??nds samliv med udenlandske kvinder, Institut for Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter.