Lav dit eget firma

bogomslag Lav dit eget firmaEfterskrift juni 2005: Denne bog er nu solgt i omkring 7000 eksemplarer. Den har aldrig v??ret p?? bogudsalg. Til geng??ld modtog jeg for nylig den f??rste E-mail fra en begejstret l??ser som havde k??bt den antikvarisk.

Bestig Mount Everest p?? Rullesk??jter: Et underholdende indblik i hvordan det er at starte egen virksomhed.

Mit eget firma: Hvad var det egentlig jeg lavede.

Omtale af bogen:

"Gode r??d fra erfaren iv??rks??tter" ??Overskriften p?? ingeni??rens omtale 20. november 98

"Tusind tips til selvst??ndige" Overskriften p?? B??rsens omtale 18. december 1998

"...god og bred indgang til det at v??re selvst??ndig erhvervsdrivende, ogs?? for den foruds??tningsl??se..." Indbindingscentralens (bibliotekernes) udtalelse

En nystartet selvst??ndigs mening om bogen

Bogens kapitler

Bogens forord

 


Illustration fra bogen

overvejelser om priss??tning

Mens jeg drev egen virksomhed p?? fuld tid, var jeg ude og holde foredrag for forskellige som overvejede at starte for sig selv.

Jeg begyndte at t??nke over, hvad der var gode og d??rlige ideer til firmaer, og jeg fik siden lyst til at skrive dem sammen i et lille hefte til undervisningsbrug.

Imidlertid har b??ger det med at f?? den st??rrelse som de skal have, s?? mit arbejde endte to ??r senere med en bog som kommer hele vejen rundt om starten p?? ens egen virksomhed.

Bogen er udkommet p?? Borgens forlag i november 1998

En nystartet selvst??ndigs mening om bogen

Da jeg havde skrevet bogen var jeg ret nerv??s for om indholdet kunne anvendes. Derfor fik jeg en anden som startede virksomhed for cirka et ??r siden til at l??se den. Det f??lgende er et sammendrag af hans kommentarer

Denne bog ??ger chancen for succes. Den har nogle konkrete anvisninger som fungerer: Hvordan man udvikler sin ide, f??r produceret noget og solgt sine produkter og i ??vrigt f??rer regnskaberne og undg??r at g?? fallit i mellemtiden.

Man kan l??se det, man lige har brug for, og anvende det med det samme.

Bogen er velegnet som l??rebog i iv??rks??tteri. Den kommer hele vejen rundt og beskriver b??de de lyse og de m??rke sider ved at starte som selvst??ndig. Den lokker ikke nogen og maler ikke noget sk??nmaleri.

Endelig er bogen en god modv??gt til den amerikanske virksomhedslitteratur. Den beskriver hvordan man driver en lille virksomhed i Danmark, og den tr??kker de forskellige teorier ned p?? jorden, s?? de kan anvendes i praksis.

Bogens kapitler

Forord
Grunde til at blive selvst??ndig
Hvad kr??ver det at v??re selvst??ndig
Forretningsplanen
Gode og d??rlige ideer
Afpr??vning af ideen
St??rrelse og organisation
Lokaler
??konomi
Salg
Aftalen med kunden
Besv??rlige kunder
Kundepleje
Beskyttelse, varem??rker og Patenter
Kommunikation
Administration og regnskab med alle fiduser
Din egen dokumentation
Konstruktiv brug af standarder og direktiver
Det store stygge arbejdstilsyn
Den fortsatte Forretningsplan
F?? mere ud af leverand??rerne
F?? produceret noget mere
Ansatte med mindst muligt besv??r
N??r firmaet g??r d??rligt
Afvikling eller udvikling
Litteraturlisten
Adresselisten
Stikord

Bogens forord

Jeg har en HD og drev i 3 ??r min egen afdeling i et stort firma, hvor jeg b??de skulle finde nye produkter, s??rge for at kunderne k??bte dem, og sikre at de blev leveret til tiden.

Da jeg startede min egen virksomhed, opdagede jeg, at de fleste af teorierne fra min HD ikke uden videre kunne anvendes i en lille virksomhed, og at en lille selvst??ndig virksomhed i ??vrigt fulgte helt andre regler end en afdeling i en stor virksomhed.

Jeg var n??dt til at eksperimentere mig frem og t??nkte efterh??nden over, hvad der egentlig kr??vedes i en lille virksomhed. Samtidig var de fleste af mine kunder sm?? virksomheder, og jeg s?? derfor en m??ngde eksempler p??, hvordan sm?? selvst??ndige virksomheder kunne og skulle drives.

Resultatet er denne bog. Den beskriver, hvad der skal til for at drive sit eget firma og hvad der er en god ide til et firma - hvordan man l??gger en forretningsplan, kommer i gang og derefter forts??tter.

Bogen beskriver b??de drift af firmaet som hovederhverv og som et bierhverv ved siden af studier eller et almindeligt l??narbejde.

Mange af bogens eksempler stammer fra mine egne oplevelser. Desuden bruger jeg som eksempel en lille virksomhed, hvor to personer producerer og leverer computere indbygget i tr??kabinetter. Imidlertid er overvejelserne og problemerne pr??cis de samme for konsulenter, skribenter, kunstnere og en del h??ndv??rkere. De skal alle sammen producere et eller andet, s??lge deres produkter og levere til kunderne.

Samtidig kan forskellige typer af selvst??ndige bruge hinandens ideer. En h??ndv??rker kan bruge nogle af konsulentfirmaets metoder til at skaffe og fastholde kunder, og en skribent kan f?? en mere stabil indt??gt, hvis han anvender nogle af den producerende virksomheds metoder til at f?? arbejdet hurtigere f??rdigt.

Bogen g??r ud fra, at l??seren kender sit eget fag og kan overskue sit arbejde eller sin produktion. Derfor st??r der meget om ??konomi og salg i bogen men ikke s?? meget om enkelte fagomr??der.

Bogen er ikke en blind opfordring til at starte eget firma. Den fort??ller om b??de de gode og de d??rlige sider ved selvst??ndig virksomhed, og s?? m?? den enkelte l??ser afg??re, hvad der vejer tungest.

Bogen rummer ikke alle detaljer om love og regler. Hvis den skulle det, ville den blive mindst fem centimeter tyk. Til geng??ld beskriver bogen de fleste af faldgruberne, og den beskriver, hvor de bedste og mest aktuelle oplysninger findes om de forskellige love og regler. Se blandt andet Iv??rks??tterguide i Litteraturlisten.

Bogen beskriver heller ikke start og drift af et stort firma. Det udelukker dog ikke, at dem, der arbejder i et stort firma, kan bruge nogle af bogens ideer. N??r man sidder i et stort firma, er det let at glemme de enkle l??sninger. Selv om problemerne er komplekse, beh??ver l??sningerne ikke at v??re det.

Der er ikke s?? mange teorier i bogen, den rummer f??rst og fremmest nogle konkrete l??sninger p?? konkrete problemer. De skal dog anvendes med omtanke og ofte tilpasses en selv og den konkrete situation.

Som selvst??ndig har man lov til at g??re tingene p?? sin egen m??de. Til geng??ld skal man ikke afvise bogens l??sninger, blot fordi man plejer at g??re noget andet.