Sig nej

Bragt i Jyllandsposten 22. november 2006

En opinionsunders??gelse viser, at der nu er et flertal mod den stramme udl??ndingepolitik. Det er et udtryk for at befolkningen trods alt er klogere end politikerne. Den har opdaget at udl??ndingepolitikken ikke kun er et sp??rgsm??l om tal og statistik. Den handler ogs?? om almindelige mennesker som f??r deres tilv??relse sl??et i stykker af en lovgivning som nogle gange virker helt meningsl??s.

Jyllandsposten har p??vist at stramningerne i udl??ndingepolitikken kun har givet en mindre nedgang i antallet af arrangerede ??gteskaber i udl??ndingemilj??er. Samtidig tyder de officielle statistikker p?? at den st??rste gruppe som bliver ramt af den stramme udl??ndingepolitik er indf??dte danskere som gerne vil leve sammen med deres udenlandske ??gtef??lle i Danmark.

I store dele af Mellem??sten er det i dag livsfarligt at v??re kristen. Alligevel t??ver man med at give kristne flygtninge opholdstilladelse, ??benbart fordi Dansk Folkeparti er bange for at der kommer for mange muslimske flygtninge til Danmark. Regeringen vil begr??nse arrangerede ??gteskaber blandt indvandrere. Derfor har den lavet en lovgivning som betyder at unge danskere ikke l??ngere har ret til at bo i deres eget land sammen med det menneske de elsker.

Vi er n??dt til at diskutere hvordan vi kan f?? en udl??ndingepolitik som fungerer b??de praktisk og moralsk. Det nytter ikke at regeringen bare siger ja til alt hvad Dansk Folkeparti forlanger p?? udl??ndingeomr??det, s?? l??nge partiet vil st??tte regeringen og ??konomiske stramninger som g??r ud over dets egne kernev??lgere. Regeringen er imod at gamle patriarker skal forbyde unge indvandrere at gifte sig og leve sammen med dem de elsker. Alligevel synes den at det er helt i orden at S??ren Krarup og Jesper Langballe s??tter reglerne for hvem din niece, svoger, s??n eller datter skal have lov til at gifte sig og leve sammen med i Danmark.