Rundt om racismeforskning

N??r jeg genl??ser indl??gget, er det mindre sammenh??ngende end jeg husker. Selve konklusionen holder dog stadig: At der er omr??der som det normalt ikke er accepteret at der bliver forsket i. Det g??r s?? at vi ofte mangler n??dvendig viden til at forbedre integrationen. Bragt i Jyllandsposten 12. januar 2013.

Nu har jeg endnu ikke haft mulighed for at l??se Mehmet ??mit Necef og professor Henning Bechs nye bog, som analyserer racismeforskning. Alligevel vil jeg kommentere problemstillingen, mens den stadig er frisk.

Inden for samfundsforskning er der et officielt krav om, at en forsker skal ??overveje eventuelle negative virkninger af sin forskning??, herunder hvordan den kan ramme de grupper, som den handler om. Derfor er det lettere at forske i marginalisering end i de reelle ??rsager der g??r, at indvandrere bliver diskrimineret.

Inden for forskning er det i h??j grad kolleger, som bestemmer over den enkelte forskers muligheder for at g??re karriere. Derfor er der altid en tendens til, at forskere inden for et omr??de retter sig ind efter hinanden. Samtidig er forskere inden for samfundsfag mere afh??ngige af omtale i medier end forskere inden for andre omr??der.

Derfor er der ogs?? en tendens til, at forskere tager hensyn til, hvad der er politisk accepteret og alment interessant. Det giver nogle blinde pletter.

Der er meget lidt forskning i, hvad indvandrere og deres efterkommere selv kan g??re for at klare sig bedre i det danske samfund. S??dan en forskning vil b??de kr??ve en kritisk indstilling over for indvandrere og en holdning om, at de faktisk har ressourcer til selv at g??re noget.

Der er et mindretal af danskere, som har racistiske holdninger over for muslimske indvandrere, og b??de debatten og forskningen har fokuseret p?? diskrimination over for muslimske indvandrere. Der er et andet lige s?? stort mindretal af indf??dte danskere, som if??lge en unders??gelse har racistiske holdninger over for j??der, men jeg har ikke h??rt om nogen forskning i de problemer, som det skaber.

Forskningen i integration i det danske samfund fokuserer p?? muslimer fra de traditionelle indvandrerlande, selvom to tredjedele af de ??gtef??ller som kommer til Danmark, er gift med indf??dte danskere, og en tredjedel er kvinder fra fattige lande som bevidst har s??gt kontakt med danske m??nd.

Her er det til geng??ld accepteret for forskere at beskrive motiverne til ??gteskaber og opf??rsel, som kan f??re til diskrimination og forskelsbehandling. M??ske fordi s??danne ??gteskaber strider mod holdningerne blandt forskere og andre s??kaldt progressive i Danmark.