Nyborgs teorier holder ikke

Bragt i Jyllandsposten 26. september 2011

Helmuth Nyborgs h??vder i sin kronik den 13. september at den gennemsnitlig intelligens vil falde i Danmark p?? grund af indvandring.

If??lge hans kronik er der en mindre ??konomisk v??kst i Sverige p?? grund af indvandring. Imidlertid har den ??konomiske v??kst v??ret h??jere i Sverige end i Danmark, s?? hvis der er en sammenh??ng, m?? en mere ??ben udl??ndingepolitik f??re til h??jere v??kst.

Kronikken citerer tal som tyder p?? at indvandrere i enkelte byer i Sverige klarer sig d??rligt. Den omtaler ikke, at unge efterkommere af indvandrere i Danmark haler ind p?? indf??dte danske unge, og p?? nogle punkter endda overhaler dem.

If??lge kronikken vil der ske en voldsom v??kst i antallet af efterkommere efter indvandrere i Danmark. Imidlertid viser de danske tal at indvandrerkvinder i Danmark f??r stadig f??rre b??rn, og n??rmer sig tallet for indf??dte danske kvinder. Anita Lange fra Danmarks Statistik har da ogs?? kritiserer  fremskrivningen af antallet af indvandrere, og mener at Helmuth Nyborgs foruds??tning "er fuldst??ndig ude af proportioner med virkeligheden".

Helmuth Nyborg taber endda kampen mod fakta indenfor sit eget omr??de, nemlig forskning i intelligens. Han h??vder at mennesker som er migreret langt mod nord er mere intelligente og har en bedre international ??konomi og konkurrenceevne. Hvis vi f??lger hans argumenter, skulle gr??nl??ndere alts?? v??re intelligente overmennesker, og have en lang bedre ??konomi og konkurrenceevne end Syddanmark.

Han overser, at et barsk milj?? kun er en af de faktorer som kan presse en gruppe mennesker til at udvikle en st??rre intelligens. Jared Diamond, som har studeret udviklingen af menneskelige samfund og kulturer, fremh??ver at det kr??ver stor intelligens at overleve i et komplekst milj?? som for eksempel en urskov. Han beskriver ogs?? hvordan kampe mellem grupper af mennesker mere end klimaet var den faktor som ??gede menneskers intelligens.

Hvis vi ser p?? de samme punkter som Helmuth Nyborg, er det lige ved vi kan konkludere, at efterkommere af indvandrere rent genetisk er disponeret for at v??re mere intelligente end indf??dte danskere.