Den n??dvendige diagnose

Bragt i Jyllandsposten den 17. oktober 2009. Gideon Zlotnik er b??rnepsykiater og havde et indl??g i Jyllandsposten den 16. oktober.

Gideon Zlotnik mener at man skal holde igen med at give b??rn diagnoser, og i stedet indrette samfundet, s?? de f??r bedre rammer. Imidlertid er diagnoser ofte n??dvendige f??r der kan skabes bedre rammer.

En ny unders??gelse tyder p?? at op til halvanden procent i Danmark har Aspergers syndrom. De kan v??re specielt kreative og h??jt begavede, men de f??r ofte ikke udnyttet deres evner fuldt ud, da de har sv??rere ved non-verbal kommunikation og ved at opfatte hvordan andre t??nker og f??ler. De fleste er aldrig blevet officielt diagnosticeret, og oplever problemer uden at de selv eller andre kan forst?? ??rsagen.

En del psykologer fokuserer p?? at et barns problemer m?? skyldes milj??et i opv??ksten, og overvejer ikke at de kan skyldes medf??dte forskelle. Det kan give for??ldrene skyldf??lelse oven i at skulle h??ndtere deres barns problemer. Omvendt betyder en diagnose som afklarer hvilke begr??nsninger og s??rlige evner barnet har, at for??ldrene lettere kan h??ndtere dem og give barnet den bedst mulige opv??kst.

Zlotnik har ret i at vores samfund ikke er indrettet, s?? det passer til b??rn med s??rlige behov. Derfor er det afg??rende for for??ldrene at barnet kan f?? en diagnose, ellers har de ingen argumenter for at b??rnehaven eller skolen skal tage hensyn til at deres barn er anderledes end flertallet. Det er ogs?? forklaringen p?? at der er en politisk modvilje mod at b??rn f??r diagnoser. De kan tvinge kommuner til forbedre forholdene i skoler og b??rnehaver.

Jeg er enig med Zlotnik om at det selvf??lgelig er et problem, hvis b??rn f??r overfl??dig medicin p?? grund af en fejldiagnose, og at diagnoserne skal v??re s?? sikre som muligt. Imidlertid er der begr??nsede ressourcer, s?? man nogle gange m?? g??re ligesom i anden medicin og acceptere en diagnose, som er den bedste arbejdshypotese til at forbedre et barns situation.

Her er er det vigtigt at huske, at en r??kke af de forbedringer som vil gavne et barn med Aspergers syndrom, ogs?? vil gavne barnet hvis det ikke har det. De kan endda forbedre milj??et for de ??vrige b??rn i b??rnehaven eller p?? skolen.