Bestig Mount Everest på rulleskøjter

Denne artikel blev bragt som læserbrev i Berlingske Tidende den 9. Januar 1994. Jeg har nok aldrig hverken før eller siden skrevet noget som blev modtaget så positivt. En stribe mennesker ringede til oplysningen for at få mit telefonnummer og ringede siden op og fortalte hvor enige de var med mig.

Nogle dage efter var jeg til et møde for håbefulde iværksættere.

Der var diskussion og en mand som var ret uenig med mig. Han sluttede med at sige, at der var et indlæg i Berlingeren sidste søndag, som sandelig kunne sætte tingene på plads, og spurgte endelig om jeg havde læst det. Hvor til jeg kunne svare: "Nej, jeg har skrevet det".

Hvem starter

Økonomi

Vejledning

Dobbeltmoral

At dømme efter den almindelige debat er der for få iværksættere i Danmark, og de fleste af dem er for dårlige. Det er samtidig påfaldende at debatten er domineret af politikere og eksperter, mens de der selv starter en virksomhed sjældent kommer med deres version af historien.

Jeg står selv med en nystartet virksomhed. Den går godt selv om jeg endnu ikke tør ansætte flere i virksomheden. Jeg havde ellers kun været i gang få uger da jeg blev opfordret til at ansætte nogle af dem som var afskaffet gennem "strukturmæsige tilpasninger" i langt større firmaer.

Jeg er i den situation at jeg har den teoretiske baggrund og praktiske erfaring og i flere år har tænkt over den ide der ligger bag virksomheden. Min situation er altså bedre end mange andres. Jeg er ikke hoppet ud på dybt vand uden at kunne svømme, men trods alle officielle udtalelser og mange hjælpsomme enkeltpersoner kan det være hårdt at svømme mod strømmen.

Til gengæld har jeg haft den glæde at møde mange mennesker som har startet og driver egen virksomhed. De fleste er positive og spændende mennesker og kan snakke en halv time hvis du spørger hvad klokken er. Og ligesom landmænd snakker om vejret, så snakker iværksættere om forretningen.

Alle er enige om at der er for få iværksættere og for få velllykkede virksomheder. Desværre er årsagen meget simpel: Der er ikke tilstrækkelig gevinst ved at starte en virksomhed. Udbyttet står oftest ikke mål med risikoen og anstrengelserne, og det er svært for en nystartet virksomhed at samle den nødvendige kapital. Jeg mødte en iværksætter som fortalte, at hans bank havde opfordret ham til at holde op og gå på dagpenge, da han det første år havde tjent mindre end understøttelsen. Han skiftede i øvrigt bank og fortsatte virksomheden.

Problemet er ikke at iværksætterne savner et kursus i økonomi eller en bedre forretningsplan. Tværtimod.

Hvem starter

Der er ikke mange cand.merc’er som starter egen virksomhed, men der er mange som gerne vil have et vellønnet job ved en iværksætter som har taget risikoen. Der er heller ikke nogen af de tidligere ministre som selv har startet en virksomhed. De er i stedet gået til arbejde i staten, bestyrelser eller direktørposter i etablerede firmaer. De der ved mest om økonomi og samfundets funktion holder sig klogeligt tilbage fra at starte for sig selv.

Det er samtidig påfaldende at mange der i tidens løb har startet succesfulde firmaer ikke har haft nogen teoretisk baggrund og måske kun antydningen af en forretningsplan. De har fægtet sig frem og bygget virksomheden op. Det var muligt når de startede på et tidspunkt hvor behovet for kapital var mindre, og hvor en virksomhed lettere kunne skabe et overskud til egen vækst. Det er ikke længere så let.

Hvorfor starter nogen alligevel egen virksomhed?

Det er en tradition. Personerne er indvandrere fra Mellemøsten eller fra Vestjylland hvor samfundsstrukturen stadig er så primitiv, at folk skaber deres eget arbejde i stedet for at vente på, at de korrekte myndigheder får behandlet deres sag og opstillet en handlingsplan.

Der er ikke andet arbejde. Det er baggrunden for nogle af de små servicevirksomheder som kan udfylde tiden og være et suplement til ægtefællens indkomst.

Endelig er der de kreative og besværlige mennesker. Jeg hører nok selv til den gruppe. De mennesker der er vant til selv at løse problemerne og har svært ved at holde mund og bare glide med strømmen. Det er måske den mest succesrige type iværksætter: Mennesker der er dygtige og energiske og en gevinst for mennesker som tør holde på dem. Nogle har overvejet om de skulle starte egen virksomhed eller køre jorden rundt på tandem, og hvis de var realistiske, opdaget at arbejdet var mindre og udbyttet større ved det sidste.

Økonomi

I modsætning til andre lande er der ikke nogen som starter egen virksomhed fordi de forventer et større udbytte end ved et almindeligt lønarbejde. De der starter egen virksomhed gør det nærmest på trods af det forventede udbytte.

Ændringen af iværksætterydelsen til etableringsydelse betyder først og fremmest at iværksætteren ikke kan disponere frit over alle pengene, men skal bruge en del af dem til kurser og konsulentbistand. Baggrunden må være at de fleste iværksættere betragtes som dumme: Staten ved bedre end dem selv at de har brug for kurser og konsulentbistand.

Vækstfonden tager sig godt betalt form at garantere for halvdelen af det lånte beløb. Jeg var selv ude for at ordningen i stedet for at være en mulighed for øget kapital kun ville være en ekstra udgift.

Små virksomheder har ofte det problem at de ikke kan låne lidt nok penge. De store investorer har det samme arbejde med en stor og en lille investering. Derfor vil mange store investorer investere 20 millioner, mens ingen vil investere 20 tusind. Det ideelle ville være en mulighed for at trække tabene fra i den almindelige indkomst og en lavere skat på gevinsten for dem der vil satse både noget af deres tid og deres egne penge på en risikobetonet investering. De der investerer i et lille risikabelt firma investerer først og fremmest i indehaveren og hans ideer. Derfor vil både iværksættere og almindelige investorer have det bedst med en direkte kontakt uden noget investeringsselskab og dets ledelse som mellemled.

Vejledning

De ansatte i Told- og Skattestyrelsen er både flinke og hjælpsomme og deres kursus i skatte- og momsregnskab er både underholdende og udbytterigt. Desværre har de ikke lavet reglerne.

Specielt administrationen af kildeskat og diverse bidrag er kompliceret. Det hedder sig blandt iværksættere at først den fjerde ansatte i firmaet giver mere overskud til chefen. De tre første skaber lige så meget arbejde som de laver. Ansættelse af personer til enkeltopgaver eller på deltid er helt håbløst. Nogle får lavet arbejdet sort og tager pengene fra deres private indkomst blot for at slippe for administrationen.

Der er meget lidt adgang til realistisk vejledning og støtte til iværksættere. Det nærmeste er de erfa-grupper der kører under Dansk Iværksætter Forening. Der findes meget lidt økonomisk og ledelsesmæsig forskning som er relevant for små virksomheder. Samtidig er den forskning der foregår ofte nedladende. Den fokuserer på svaghederne og vil gerne dokumentere hvad der er galt i små virksomheder: Styrken i den lille virksomhed må iværksætteren selv finde og bygge videre på.

Endelig betyder beskatningen ved salg af personligt ejede firmaer at en iværksætter kun kan håbe på et udbytte til sidst, hvis han tjener nok til at bliver udlanddansker og tage hele salgsprisen ud af Danmark. Beskatning af personligt ejede selskaber er lige så let for staten som at skyde på liggende ænder.

Dobbeltmoral

Det er en ulykke at blive afskediget mens det nærmest er kriminelt at gå fallit med egen virksomhed.

Staten giver flere penge til ophugning af en fiskekutter end til start af en ny virksomhed.

Alle forventer at iværksætteren skal tage hele risikoen. Hvis det går godt, står der en lang kø af mennesker som vil have del i overskuddet, fra konsulenter til dem skal skal skabe job for langtidsledige akademikere, til skattevæsnet, leverandører og fede katte på jagt efter bestyrelsesposter. At dømme efter de gældende skatteregler er det bedre for samfundet at vinde i lotteriet end at tjene pengene ved at skabe sin egen virksomhed.

Det er dygtig ledelse når store koncerner skærer ned på antallet af ansatte, mens en iværksætter åbenbart er en fiasko, hvis han ikke ansætter nogle af de afskedigede.

Endelig mener alle at der er brug for iværksættere, mens de reelle forhold er sådan, at du som iværksætter bliver betragtet med samme skrækblandede beundring som de mennesker der bekendtgør, at de vil bestige Mount Everest på rulleskøjter.