Misforst??elser om Darwins arbejde

Bragt i Jyllandsposten 5. december 2009

Arne H. Jensen stiller 26.11 nogle gode sp??rgsm??l til lederen om Darwin to dage tidligere. Det er bare hans svar som er forkerte.

Biologi og medicin bygger i dag p?? Darwins arbejde. Hvis for??ldre ikke ??nsker at deres b??rn skal l??re om det, begr??nser det b??rnenes mulighed for en uddannelse og for at forst?? hvad der foreg??r i verden omkring dem.

Der er i dag er stabler af b??ger med b??de argumenter og solide fakta som underbygger evolutionsteorien. JPs leder kunne h??jst bringe nogle enkelte af dem, og s?? kunne AHJ og ligesindede altid p??st?? de var utilstr??kkelige.

N??r nogle personer ikke vil acceptere Darwin, er det ofte fordi de har f??lelsesm??ssige grunde til ikke at ville det. I stedet for at vurdere hvad der er rigtigt og forkert, bruger de deres evner til at finde argumenter for det de gerne vil tro.

Det er der forsket en del i, ogs?? fordi det er de samme mekanismer som f??r mennesker til at st??tte Osama bin Laden eller mods??tte sig at deres b??rn f??r gavnlig medicinsk behandling.

AHJ misforst??r evolutionsteorien p?? to afg??rende punkter. Han skriver at udviklingen er tilf??ldig, og at den bedst tilpassede organisme overlever. Ingen af delene passer. Der er tale om at de gener som b??rer de bedste egenskaber bliver videref??rt og overlever, og resultatet f??lger nogle lovm??ssigheder ligesom  jordens bev??gelse rundt om solen.

Han forlanger at evolutionsteorien skal bed??mmes i lyset af den nyeste viden. I de sidste tredive ??r er der sket store fremskridt blandt andet i studiet af DNA som underbygger evolutionsteorien og tilf??jer nye facetter. Derfor ved vi i dag blandt andet langt mere om menneskets udvikling end for f?? ??r siden.

AHJ kommer til slut med et argument mod evolutionsteorien. Det er, at n??r den ikke kan forklare alt, m?? den v??re forkert. Imidlertid kan man bruge det samme argument mod kristendommen og en r??kke andre religioner. N??r de ikke kan forklare hvordan Gud er opst??et, kan man argumentere at de ogs?? m?? v??re forkerte.