Kollektiv styring af førerløse tog

Ingeniøren 11. august 2000. Jeg skrev et indlæg om et førerløst tog og hvordan passagerne risikerede at komme i klemme. Nogle uger efter svarede metroselskabet. De fortalte at hvert førerløst tog faktisk ville have hvad DSB kalder en togfører. Metroselskabet kalder dem ganske vist for togstewarder. Det løser sikkerhedsproblemerne, til gengæld er det et mysterium hvorfor man ikke har sparet nogle milliarder til automatikken ved at lade togføreren (undskyld stewarden) køre toget.

Efterskrift, juni 2005: Der har været flere tifælde hvor et barn er blevet skilt fra en forældre fordi dørene lukkede mellem dem. Metro-selskabet klager over at der har været personer som har blokeret dørene og stoppet togdriften, og man har med mellemrum ville holde kurser i hvordan folk skulle stige ind og ud af togene. Noget de fleste ellers kan finde ud af at gøre uden problemer fra almindelige tog. Det lader til at min forudsigelse i artiken fra år 2000 desværre har vist sig korrekt.

Hvis konstruktørerne ikke tager sig i agt, kan der komme flere problemer med metro-toget. Det kan blive omdannet til en ventesal på hjul eller give småbørn en uønsket rejse alene ud i verden.

Der vil sandsynligvis være nogle følere som forhindrer at en dør lukker og klipper en passager midt over. Forhåbentlig bliver følerne også så følsomme at de kan registrere hvis en dame på perronen får sin taske i klemme, så hun ikke bliver trukket efter toget. Desværre kan følerne ikke finde ud af hvem der er sammen. Hvis der kommer en mor med to børn, det ene i hånden og det andet i en barnevogn, må hun ofte hjælpe det ene barn ind i toget, før hun bakser barnevognen ind. I den situation er der en risiko for at toget kører med det ene barn før moderen kommer med.

Der er tilsvarende problemer med børnehaver på udflugt eller passagerer som må lange deres bagage ind i to omgange. Toget kan køre med en kuffert uden at de selv er nået med.

Ud over følerne i døren er det sikkert nødvendigt med knapper som holder dørene åbne. Imidlertid giver følere og knapper en form for kollektiv styring af toget, svarende til vore dages førerløse elevatorer. Styringen er blot langt mere følsom i et togsystem end i elevatorer. I en stor bygning er der typisk flere rør, elevatorer, med hver sin kasse som kører op og ned. Selv om nogen leger med knapper eller følere på et rør eller en kasse, kan de andre kasser stadig køre uforstyrret. Samtidig er der kun en dør i hver kasse, og altså kun et punkt at lege med.

Et førerløst tog er i princippet en vandret elevator med nogle specielle egenskaber: Der er mange døre i hver kasse og mange kasser i hvert rør. Hvis en kasse bliver stoppet eller forsinket påvirker det andre kasser i samme rør, og der er et stort antal døre i hver kasse, punkter hvor den kan påvirkes.

Desuden sidder de fleste elevatorer i bygninger som er en form for halvprivat område. Folk vil normalt holde lidt øje med hinanden, og det dæmper lysten til at blokere elevatorerne. I modsætning til de fleste elevatorer er de såkaldte førerløse tog en slags offentligt område, uden den samme beskyttelse. De svarer til elevatorerne i nogle sociale boligbyggerier. De bliver oftere misbrugt eller udsat for hærværk.

Det er en ekstra risiko når der er mange punkter hvor en lille påvirkning kan have en stor virkning. I værste fald kan en strategisk anbragt klat tyggegummi stoppe togene.

Det er ikke nok at henvise til andre landes erfaringer. Problemerne afhænger både af den lokale kultur og hvem der holder til i de kvarterer som toget kører gennem. Derfor er man nødt til at undersøge både problemer og mulige løsninger i tide, ellers kan det såkaldte førerløse tog få en ujævn kørsel.