Har l??rerne overskud til omstilling?

De aktuelle forhandlinger om en arbejdstidsaftale for l??rerne er langt fra den virkelighed, hvor undervisningen foreg??r. Bragt i Jyllandsposten 2. marts 2013.

Jeg arbejder selv p?? en produktionsskole, hvor rammerne p?? nogle m??der ligner dem, vi kan forvente i fremtidens folkeskole. Samtidig har jeg kolleger i andre dele af undervisningssystemet og har h??rt, hvad der sker, n??r det slipper rammerne.

KL l??gger op til, at der ikke engang skal v??re en vejledende aftale om fordeling af tiden mellem forskellige former for undervisning og forberedelse. Det vil med sikkerhed f??re til, at de enkelte ledere og de enkelte skoler skal bruge meget tid p?? at diskutere fordelingen af arbejdet og den tid, der er til r??dighed.

Det er ikke s?? ligetil hverken at organisere eller overskue. Derfor er jeg glad for at arbejde et sted, hvor der er en aftale, der s??tter rammen for arbejdet. Jeg arbejder et sted, hvor vi er sammen med eleverne stort set hele tiden og kun har minimal tid til forberedelse, og s?? bliver tempoet lavere og undervisningen l??sere.

Det er et mindre problem, n??r vores opgave er at lave praktisk orienteret undervisning, hvor eleverne bruger tid p?? produktion, men det er et alvorligt problem, n??r elever i folkeskolen skal l??re et bogligt pensum.

Kaotisk planl??gning

KL fremh??ver samtaler med eleverne og andre undervisningsformer end den traditionelle klasseundervisning. De kr??ver en anden forberedelse end klasseundervisning og nogle gange mere forberedelse, hvis du som l??rer ikke har et stort fagligt overskud.

Jeg skal v??re klar til at h??ndtere, hvad der kommer op og ikke bare kunne undervise i det, jeg har planlagt.

Der er en reel risiko for at en oml??gning til andre undervisningsformer f??rer til en s??nkning af niveauet, og til at eleverne oplever d??rlige arbejdsvaner, for eksempel n??r l??rerne er tvunget til at kigge p?? n??ste lektion eller l??se andre opgaver, mens de formelt underviser. Fleksibiliteten og uforudsete aktiviteter giver en mere kaotisk planl??gning, s?? l??rerne ind imellem ikke vil have andet valg.

YouTube og Facebook

Endelig er der brugen af it og nye medier. Jeg arbejder et sted, hvor vi er p?? forkant og kan se, at det er nu, udfordringerne for alvor begynder for folkeskolen. Det er ikke l??ngere et sp??rgsm??l om at l??re alle unge at bruge en computer ??? YouTube, Facebook og andre digitale medier er ved at revolutionere deres t??nkning, s?? det bliver et stigende problem at k??re traditionel undervisning.

Hvis l??rerne ikke har overskud til at klare en omstilling, vil langt flere unge give op over for uddannelsessystemet.