Kuk i Tallene

Offentliggjort i Information, 24. november 2001

22. november 2001 så jeg tilfældigt et indlæg i Information hvor en "akademisk medarbejder" (det var den titel hun brugte) fra Videncenter for Ligestilling ville "...formidle de seneste tal for at forhindre at ligestilling mellem kønnene bruges som ideologisk kasteskyts mod etniske minoriteter."

Hendes indlæg var underholdende med passager som ""Overvægten af kvinder er størst blandt kvinder fra Thailand, Rusland og Polen", men der var samtidig nogle passager som fik mine følelser i kog.

Her er mit svar

Der er kuk i familiesammenføringen i indlægget 13. November fra Videncenter for Ligestilling

Videncentrets akademiske medarbejder har ganske vist forstået at det samlede antal familiesammenføringer ikke er eksploderet. Til gengæld skriver hun at antallet af familiesammenføringer til flygtninge har været nogenlunde konstant over en årrække. Ifølge Udlændingestyrelsens statistik er antallet af familiesammenføringer til flygtninge næsten fordoblet fra 1991 til år 2000 (i reelle tal, når man tager hensyn til ændringen i opgørelsesmetode). Da der i 1995 kom et ekstra rykind af flygtninge, kom der i årene efter et stigende antal familiesammenføringer.

Derefter konkluderer Videncentrets akademiske medarbejder at der kun er et lille antal familiesammenføringer fra Tyrkiet. Hun sammenligner antallet af familiesammenføringer fra Thailand og antallet af thailandske statsborgere i Danmark med antallet af familiesammenføringer fra Tyrkiet og antallet af tyrkiske statsborgere i Danmark. Hun glemmer at flertallet af de thailandske kvinder som kommer til Danmark bliver gift med indfødte danskere. Hun konkluderer, at der ikke er særlig mange familiesammenføringer fra Tyrkiet når kun 90 procent af efterkommerne af tyrkiske indvandrere henter en ægtefælle fra hjemlandet, mens hele 1,5 procent af en årgang danske mænd bliver gift med en thailandsk kvinde.

Videncentrets akademiske medarbejder fæstner sig heller ikke ved at antallet af familiesammenføringer fra Tyrkiet næsten er fordoblet fra 1994 til 1999 eller 2000.

Man kunne tro at Videncentrets kvindelige ansatte har noget imod udenlandske kvinder som bliver gift med danske mænd. Hvis en politiker ikke kan sige ordet flygtning uden at tilføje ordet kriminel, vil man normalt regne med at han har noget imod flygtninge. Når Videncentret fletter ind i deres statistiske oversigt at udenlandske kvinder som bliver gift med danske mænd ender i sexindustrien, så lugter det af tilsvarende fordomme.

Nu må jeg indrømme at jeg selv er part i sagen. Min kone er fra Filippinerne. Jeg har mødt hendes veninder og kvinder fra andre lande som er gift med danske mænd, og jeg har studeret noget af det danske og udenlandske materiale der findes.

Hvert år bliver omkring tusind kvinder fra Filippinerne, Indonesien, Polen, Rusland, Thailand, Ukraine eller et andet fattigt land gift med indfødte danske mænd. Flertallet klarer deres private kultursammenstød forbløffende godt i betragtning af at de hverken har en håndbog eller traditioner at støtte sig til.

Tallene for Thailand og Filippinerne viser, at der i snit kommer et barn til Danmark for hver tredje eller fjerde kvinde. Det tyder på at en del enlige mødre bliver gift og får et stabilt familieliv så de kan få deres børn til Danmark. Nogle møder en mand som er på ferie, mens andre får kontakt gennem en søster eller kusine i Danmark. Imidlertid er internettet nok den mest almindelige kontaktmetode for kvinder som vil have en udenlandsk ægtemand, og det er relativt veluddannede kvinder som annoncerer der.

Nogle får velllønnede stillinger i IT-industrien, andre bliver inspektører i rengøringsfirmaer eller får andre produktive jobs. De er gennemgående aktive og udadvendte, og Udlændingestyrelsens tal viser at de typisk er sidst i tyverne når de kommer til Danmark. Til sammenligning er halvdelen af de kvinder som bliver gift med tyrkiske mænd kun atten, nitten eller tyve år, uden at Videncentrets akademiske medarbejder føler trang til at kommentere deres situation eller fremtidsudsigter.