H??ndtering af konflikter i IT-projekter

Med p?? Jyllandspostens liste over de ti bedste danske b??ger om ledelse i 2009.

Omslag til bogen

Konflikter er opslidende og t??rer p?? f??lelserne. Ikke mindst n??r det er sv??rt at overskue hvad der foreg??r, og hvordan man skal h??ndtere dem. Det g??lder uanset om man er leder eller almindelig projektdeltager.

Samtidig er IT-projekter ofte komplekse, under tidspres og med deltagere som kun har begr??nset overskud, s?? der er risiko for konflikter, som i v??rste fald kan betyde at projektet mislykkes.

Denne bog beskriver hvordan man gennem planl??gning kan mindske risikoen for konflikter i IT-projekter. Den g??r det muligt at forst?? hvordan en konflikt udvikler sig, og deltagernes reaktioner ud fra psykologiske faktorer og deres indbyrdes kommunikation. Den beskriver hvad man selv kan g??re som deltager i en konflikt, blandt andet n??r man skal redde stumperne af et projekt som er ved at g?? galt.

Bogen er skrevet, s?? den kan l??ses af projektledere, jurister eller forretningsudviklere uden s??rlig teknisk baggrund, og den er skrevet s?? b??de de og tekniske specialister kan f?? nogle umiddelbare praktiske forslag til hvordan de forst??r og h??ndterer en konflikt i et IT-projekt.


DJ??F Forlag
Kan k??bes
i deres web-shop

Udkom
November 2009  
260 kroner

Jeg er glad for, at det er lykkedes mig at komme med nogle konkrete forslag til hvordan man kan forebygge konflikter, inklusive nogle helt nye ideer og aspekter, og jeg er glad for at bogen er blevet en afrundet helhed

Til geng??ld har jeg ??rget mig over alt det jeg m??tte udelade. S??dan er det n??sten hver gang jeg skriver. Jeg kan  tr??ste mig med, at der  ikke er mange andre end mig selv som t??nker over det jeg har udeladt.

Desuden er det lykkedes mig at skrive en bog som kan l??ses i toget eller om aftenen, og hvor du kan komme igennem en god bid f??r du skal starte p?? et nyt projekt eller tage en konflikt i opl??bet.