Vidtr??kkende og vilk??rlig

Det var om knivloven og avisens overskrift d??kker meget godt indholdet. Jeg har v??ret spejder og synes det er naturligt at have en kniv med, hvis du kan f?? brug for den.

Efter at indl??gget blev bragt har der v??ret i hvert fald en dom som g??r lovgivningen endnu mere absurd. Bragt i Jyllandsposten 21. maj 2015.

Knivlovens positive virkning er minimal. Justitsministeriets rapport "Drab i Danmark 2008-2011" giver en detaljeret analyse af i alt 168 drab i perioden. Kun 12 pct. eller i snit fire om ??ret, blev beg??et med knive uden for et hjem, alts?? hvor der ikke var et k??kken i n??rheden med et udvalg af lange og spidse knive.

En del af de drab der blev beg??et med knive uden for hjemmet, var planlagte, for eksempel led i bandeopg??r, eller n??r en jaloux mand dr??bte sin eksk??reste. Samtidig er knive et s?? almindeligt v??rkt??j i vores samfund, at de, der planl??gger et drab, uden problemer kan f?? fat p?? en velegnet kniv, medmindre vi laver en ekstremt restriktiv lovgivning.

Hvis vi forbyder alle spidse knive eller knive over 12 centimeters l??ngde, alle fiskeknive og lange skruetr??kkere, vil nogle af dem, der planl??gger et drab p?? en ekspartner, i stedet finde p?? at k??be en hammer eller et andet velegnet v??ben.

Ud fra en realistisk vurdering kan den nuv??rende v??benlovgivning i bedste fald kun redde ??t eller to menneskeliv om ??ret.

Politiet griber ikke ind

Den nuv??rende lovgivning er b??de vidtr??kkende og vilk??rlig. Den tillader jagtbuer, som kan skyde gennem en bild??r, men forbyder fremstilling af slangeb??sser og knive, der kan b??res i en snor om halsen. Pudsigt nok, uden at politiet griber ind over for knivmagere, som ??bent fremviser deres ulovlige knive p?? internettet.

Politiet har ingen chance for at gribe ind over for mere end ganske f?? procent af de overtr??delser, der foreg??r, men kan til geng??ld bruge loven til at chikanere dem, det har lyst til. Det kan selvf??lgelig v??re praktisk for politiet. Hvis det ikke kan knalde folk for andet, kan det altid f?? dem d??mt for at overtr??de knivloven.

Tillad foldeknive, der kan l??ses

Redningsknive er normalt lavet, s?? de kan ??bnes med ??n h??nd. De er ulovlige i Danmark. N??r foldeknive, der kan ??bnes med ??n h??nd, er ulovlige, burde arbejdsknive, som kan ??bnes med ??n h??nd ogs?? v??re det. De er ikke mindre farlige. Forestil dig at sidde p?? et tag og skulle bruge begge h??nder for at ??bne en kniv.

V??benloven forbyder foldeknive, som kan l??ses, og samtidig har Arbejdstilsynet god grund til at forbyde arbejde med knive, som ikke kan det, s?? bladet kan klappe ned over fingrene. S?? tillad foldeknive, der kan l??ses.

Bud p?? en rimelig lov

Her er s?? et bud p?? en rimelig lovgivning. Forbyd knive, som kun kan bruges til at sl?? andre ihjel med; springknive, tve??ggede stiletter og enkelte andre. Eventuelt med en undtagelse for samlere med stramme krav, og en undtagelse med krav om v??bentilladelse for kasteknive og andre, som ejeren bruger til sport.

Tillad alle knive, som kan ??bnes med ??n h??nd; fiskeknive, spejderdolke, knive, der kan b??res om halsen ??? nogle lystfiskere synes, de er praktiske ??? og alle andre, n??r de b??res i situationer, hvor det er fornuftigt og normalt at g??re det.

Det skal alts?? v??re i orden at b??re en kniv uden ligefrem at kunne dokumentere, at du rent faktisk har brug for den.

Lav en positivliste

Min s??n og hans kammerater brugte dolke, da de var i skovgruppe den sidste tid i b??rnehaven. Det er absurd, hvis p??dagogerne skal dokumentere, at b??rnene rent faktisk har brug for deres knive.

Nogle politifolk og dommere kan opf??re sig som idioter, s?? det er en god id?? at lave en liste over, hvorn??r det er i orden at b??re en kniv, men det skal v??re en positivliste, s?? det st??r klart, at der er mange andre situationer, hvor det er i orden at b??re en kniv. Situationer, som lovgiverne ikke kunne forestille sig.

Tillad endelig alle lommeknive med et kort blad, som ikke kan l??ses, men som kan v??re meget nyttige i dagligdagen, og g??r det lovligt at b??re dem alle steder, ligesom loven g??r i dag.

Det er muligt at dr??be andre med s??dan en kniv, men her har lovgiverne indset, at risikoen er begr??nset.