Milit??ret og ny teknologi

Bragt i Jyllandsposten 7. oktober 2010

Ny teknologi og nye spilleregler er sandsynligvis en v??sentlig ??rsag til den sidste udvikling omkring j??gerbogen. Det er mere sandsynligt end at en r??kke af de ??verste ledere i Forsvarskommandoen er rene amat??rer, som nogen har skrevet. Hvis de var det, var de n??ppe n??et s?? langt.

Begivenhederne passer med et m??nster vi har set flere gange i historien, n??r der skete skift i teknologien. I f??rste omgang vil milit??re ledere pr??ve at forst?? den nye teknologi ud fra det de er vant til. Der sker nogle fejl som bagefter virker himmelr??bende t??belige, og reaktionen er ofte at en h??jtst??ende leder bliver fyret eller bedt om at fyre sig selv.

Indenfor det danske forsvar har man pr??vet at forst?? cyber-krigsf??relse som en form for kommandoangreb over Internettet, mens man n??ppe har overvejet hvordan ny informationsteknologi stiller krav til en anden m??de at t??nke og arbejde p??. Det er ikke noget specielt for det danske forsvar. De fleste andre lande er sikkert ikke bedre til det. 

Det er vanskeligt at omstille en stor organisation til ny teknologi som kr??ver en anden tankegang, og milit??re ledere st??r med to modsat rettede udfordringer. Indenfor milit??ret er man n??dt til at tage hurtige beslutninger med minimal risiko for fejl, s?? beslutningerne m?? i h??j grad v??re baseret p?? faste regler og rutiner. Derfor tager det l??ngere tid at lave ??ndringer, end indenfor en organisation hvor der er tradition for mere l??se og uformelle beslutninger. 

Omvendt har dygtige soldater l??rt at improvisere og bedst muligt udnytte de midler de har til r??dighed. En af mine kolleger, som arbejdede for forsvaret i et andet europ??isk land, fortalte mig en gang, at det st??rste problem ikke var at l??re soldater at betjene ny teknologi, men at de nogle gange var lidt for kreative i deres probleml??sning. 

Det forst??rker problemerne n??r ny informationsteknologi g??r det muligt at behandle og fordele informationer langt hurtigere end f??r. Der er flere eksempler som tyder p??, at de involverede s?? uvilk??rligt bruger tilsvarende mindre tid p?? at overveje konsekvenserne af deres handlinger. 

Indenfor forsvaret har der desuden traditionelt v??ret nogle barrierer, da beslutninger skulle gennem flere personer for at blive udf??rt. De kan ogs?? blive sat ud af kraft af den nye teknologi. Ellers er det muligt at hele sagen var stoppet, da chefen for IT-afdelingen s?? ansigtsudtrykket hos den underordnede som fik forklaret, at Forsvarskommandoen skulle fremstille en arabisk overs??ttelse af j??gerbogen. 

Forsvarets ledelse kan f??le sig fristet til at begr??nse eller udelukke brugen af ny teknologi. Det er et andet historisk m??nster, og det er heller ikke holdbart. Det er vanskeligt at forhindre nye soldater i at bruge den informationsteknologi som de er vant til og kan se fordele ved, og der er endda erfaringer som tyder p?? at den nye offentligt tilg??ngelige civile teknologi giver nogle fordele, som forsvaret ikke kan lade deres modstandere v??re alene om at udnytte. Der er ingen vej udenom at skabe nogle nye spilleregler, s?? den kan bruges p?? en konstruktiv m??de.