Mænd er åbenbart umoderne

Ingeniørføreningen i Danmark (IDA) har et kvindeudvalg. De irriterede mig, og jeg svarede dem uden at vide hvad jeg stak fingrene ned i. Kvindeudvalget skal på den ene side være parlamentarisk og udføre de opgaver der står i deres kommisorium på en ordentlig måde. På den anden side skal de gerne føles sig som en kvindepolitisk kamporganisation så de ikke helt mister gejsten, og endelig er de vært for en konference som er "gender inclusve" - køns inklusiv - i stedet for kvindepolitisk. Det giver noget forvirring på de indre linjer.

Bragt i Ingeniøren 22. december 2000

Mia Bacher OIsen, MBO, fortaler for IDA’s kvindeudvalg, mener en overvægt af mænd får ingeniørfaget til at virke umoderne og at kvinder giver et bedre og mere moderne image. Det er nogle af de synspunkter som IDAs kvindeudvalg vil præge debatten med.

MBO og kvindeudvalget vil arbejde for kvinders ret til at blive ingeniør og en speciel kvindelig teknologi som vist især skal gavne den tredje verden. Det er ironisk, da kvinder nogle steder i den tredje verden er i flertal på ingeniør- og computeruddannelser, som er mindst lige så tekniske og krævende som i Danmark. Kvinder i Danmark har lige adgang til ingeniørstudiet men søger ikke.

MBO vil arbejde for det hun mener er specielle kvindeproblemer: pensionens størrelse og konflikten mellem hjem og arbejde. Konflikten mellem hjem og arbejde rammer i dag mænd mindst lige så hårdt som kvinder. Mænd har den længste samlede arbejdstid når alt regnes med: Det er langt fra altid sådan at en kvinde stryger tøj fordi hun er undertrykt, mens en mand renser tagrende fordi han har lyst til det. Kvinder risikerer en mindre pension, til gengæld lever mænd kortere. Hvor mange kvinder vil bytte og desuden leve med den større risiko for at ryge nedenud af samfundet som mænd har?

Samtidig slår MBO en begrebsmæsig knude og erklærer at diskrimination på grund af afstamning eller alder er mindre problemer, mens udenlandske ingeniører arbejder i grillbarer eller som taxichauffører, og ingeniører i sidst i fyrrerne nogle steder betragtes som faretruende tæt på demens.

Alle former for diskrimination bunder i fordomme og bør bekæmpes uden et gruppeslagsmål om hvem der er mest diskrimineret. Der er også brug for et arbejde med ingeniørers omdømme og forholdet mellem lange arbejdsdage og familie, og det arbejde skal hjælpe alle ingeniører. Det største skel er i dag ikke mellem mandlige og kvindelige ingeniører, men mellem unge ingeniører som kan fokusere helt på arbejdet og de lidt ældre som skal have tid til børn og familie.

MBO og Kvindeudvalget har måske gode hensigter, men deres argumenter er præget af fordomme og forvirring

Mia Bacher Olsen svarede og fortalte at jeg var den type mænd man ikke kunne diskutere med. Desuden kom hun med nogle synspunkter som jeg dårligt kunne lade være at kommentere. Mit svar kom i Februar 2001.

Mia Bacher Olsen, fortaler for IDAs kvindeudvalg, modsiger den 26. januar en del af det hun skrev den 24. november, og hun beskylder mig for at referere hende forkert i mit indlæg den 22. december.

Jeg kritiserede hendes påstande om at flere kvinder kan give ingeniørfaget et "bedre", "tidssvarende" og "moderne" image. Hun skriver selv i sit andet indlæg at der kan opstå områder med lav status, blot fordi der kommer flere kvinder på dem. En ret overraskende påstand fra fortaleren for IDAs kvindeudvalg. Hvis den passer, kan flere kvindelige ingeniører give faget et dårligere image.

Mia Bacher Olsen skrev i sit første indlæg at det fortsat var nødvendigt at diskutere problemer med pension. Hun skriver i sit andet indlæg at hun er træt af al den pensionssnak, hvorefter hun bruger en spalte på at gennemgå sine argumenter omkring pension.

Jeg antydede blot i mit indlæg at de fleste mænd og kvinder nok syntes at en lavere levealder var et større problem end en mulig lavere pension.

Mia Bacher Olsen fremhævede i sit første indlæg at Kvindeudvalget er vært for Gasat 10 konferencen som ifølge sit program skal diskutere køns-inklusiv ­ kvindelig ­ teknologi nok med specielt fokus på den tredje verden. I hendes andet indlæg afviser hun ret kategorisk at Kvindeudvalget arbejder for en teknologi som specielt skal hjælpe kvinder i den tredje verden. Det er ellers ikke noget at skamme sig over. I den tredje verden er det ofte kvinderne som arbejder hårdest og tager ansvaret for familien, og de fortjener al mulig hjælp.

Det er lidt uklart hvad Mia Bacher Olsen og Kvindeudvalget egentlig vil, og samtidig er det vigtigt at både kvinder og mænd har mulighed for et godt familie. og arbejdsliv. Derfor vil jeg godt stille op til et møde hvor diskussionen kan gå hurtigere, end hvis vi fortsætter her i Ingeniøren.