Andre årsager til kvindernes lønefterslæb

Det er sæson for lønregulering. Ingeniørforeningen ønsker en fair og gennemskuelig lønfastsættelse, og den kræver at man undersøger hvilke faktorer der påvirker lønnen. Det er ikke nok at gætte.

I følge sidste lønstatistik tjente kvindelige civilingeniører 3,6 % mindre end deres mandlige kolleger. Den almindelige forklaring er at kvinder er mere tilbageholdende når der skal forhandles løn. Det er muligvis en efterrationalisering. Hvis man forestillede sig at kvinder gennemsnitligt fik mere i løn end mænd, kunne man med lige så stor sikkerhed sige at lønforskellen skyldtes at kvinder var bedre til at kommunikere og bedre kunne forklare deres egen værdi.

Lønstatistikken antyder en anden forklaring som endda kan efterprøves. Den viser en gennemsnitlig årlig lønstigning for civilingeniører på omkring 4 % (årgang 87 til og med 97). Hvis ancennitetsuret kun kører på fuld kraft når man er i arbejde ­ hvad der egentlig er meget forståeligt ­ svarer forskellen på mandlige og kvindelige civilingeniørers løn til konsekvenserne af en enkelt barselsorlov. Den hypotese kan man efterprøve ved næste lønstatistik, ved at spørge mandlige og kvindelige ingeniører om hvor mange år de sammenlagt har været væk fra arbejdsmarkedet på grund af barsel, orlov eller arbejdsløshed. Det er muligt at det reelle antal arbejdsår er et bedre grundlag for sammenligning af lønninger end kandidatåret.

Samtidig er kvindernes lønefterslæb ret lille i forhold til spredningen på ingeniørlønninger. På en årgang er forskellen mellem 0,25 og 0,75 fraktilerne i gennemsnit omkring 15 % (for årgangene 88-97), eller fire gange større end kvindernes lønefterslæb.

Ud over en mulig forskelsbehandling af kvinder er der altså plads til andre irrationelle faktorer i lønfastsættelsen. Amerikanske undersøgelser har vist at personer som fremtræder mere attraktivt bliver bedømt som fagligt dygtigere, og at høje mænd opnår højere lønninger. En undersøgelse fandt at et attraktivt udseende gav 12-14 % mere i løn ­ tre gange lønspændet mellem mandlige og kvindelige civilingeniører (Se R. B. Cialdini: Influence, 2001). Det er værd at undersøge om tilsvarende tendenser gælder i Danmark. Næste lønstatistik kunne have en rubrik til legemshøjde og en anden til vægten (i vores samfund er fedme generelt negativt). Måske er små tykke ingeniører ­ uanset køn og kvalifikationer ­ sakket mere lønmæsigt bagud end kvindelige ingeniører.