Min egne kommentarer til bogen

Jeg kan ikke så godt anmelde min egen bog Til gengæld kan jeg fortælle noget om hvorfor den er skrevet som den er.

Hvorfor jeg tror andre vil være interesseret i den

Bogens forhold til de virkelige begivenheder

Bogen skal først og fremmest virke spændende at læse

Lige som andre med en udenlandsk kone har jeg en god historie at fortælle

 Hvorfor jeg tror andre vil være interesseret i den

Bøger om udenlandske kvinder appellerer til to grupper af læsere. Kvinder kan spejle den virkelige eller indbildte undertrykkelse de føler eller føle sig stimuleret af en beretning om en naturlig og viljestærk kvinde som overvinder store problemer, mens mænd kan føle sig pirret når de føler at de får et glimt ind i noget en kvindes verden og ved tanken om det eksotiske og ubesværede samvær som de ofte forbinder med mørke kvinder i et fremmed land.

Hvis man skal sælge en bog er det sikreste nok at appellere til læsernes svage sider, og så iøvrigt putte så mange forskellige oplevelser ind i bogen at de ikke kan nøjes med referatet af hovedpunkterne i anmeldelsen, men er nødt til at læse bogen for at få det hele med.

Bogen kan opfattes som en udviklingsroman hvor en ung kvinde rejser væk hjemmefra, udvikler sig og vender tilbage til sin familie. Samtidig fremgår det af forordet at den er en biografi baseret på hovedpersonens egen beretning, og endelig kan bogen opfattes som en repræsentant for den nye antropologi hvor en fremmed kultur beskrives i litterær form og hvor jeg - forfatteren - selv er en del af fortællingen. Jeg optræder i bogen og enkelte korte kapitler kan opfattes som min personlige beretning.

Det betyder at bogen står i modsætning til de forskellige rapporter der har været om udenlandske kvinder i Danmark, rapporter hvor udenlandske kvinder og deres mænd gøres til forskningsobjekter, og hvor man præsenterer de udsnit af deres tilværelse som forskerne mener understreger den historie de vil fortælle. Det rejser igen spørgsmålet om hvem der har ret til at fortælle om et liv og hvem der er bedst til at fortælle om det -den person som har levet det, eller samfundsforskere der som udgangspunkt har en hypotese eller en problemformulering i stedet for hele den kaotiske mangfoldighed som præger i hvert fald min tilværelse.

Hvis jeg havde valgt at skrive abstrakt og generelt, var det muligt at bogen blev opfattet som mere objektiv og videnskabelig, også selvom der ikke var nogen som kunne vide om mine generaliseringer egentlig var korrekte. Samtidig ville bogen sandsynligvis være så kedelig at der ikke var nogen som ville læse den. Derfor har jeg i stedet valgt at skrive på en romanform hvor jeg mange steder beskriver noget generelt ved at skrive om det konkrete - ved at beskrive en enkelt episode som svarer til mange oplevelser.

At jeg langt hen har ramt rigtigt, kan ses af at nogle af de aktuelle diskussioner har overhalet bogens indhold. At dømme efter det sidste halve års begivenheder er min skildring af Udlændingestyrelsen mindst lige så aktuel som da jeg skrev den, og siden jeg skrev om hvordan det gik en filippinsk politiker der var i seng med en mindreårig, har vi oplevet en lignende sag i Danmark.

 Bogens forhold til de virkelige begivenheder

Jeg har skrevet i forordet at bogen både er baseret på hovedpersonens - Maria Geraldins - personlige beretning, på mine egne observationer og på skriftlige kilder, og at både Geraldin og andre personer som optræder i bogen har gennemlæst og de dele hvor de optræder.

Til gengæld skriver jeg at nogle begivenheder er trængt sammen i tid. Det er på grænsen af hvad man kan være bekendt at gøre i en biografi. På den anden side undgår jeg at skrive om to ret ens rejser med et års mellemrum til Filippinerne, jeg får en langt mere afrundet og fortættet fortælling, og sammentrækningen ændrer ikke ved at begivenhederne i bogen har fundet sted.

Når man skriver en bog, kan man nogle gange godt blive beskyldt for at overdrive. Jeg har faktisk måtte gøre det modsatte ­ jeg har været nødt til at udelade en del spændende oplevelser fordi det var for vanskeligt at passe dem ind i bogen. Da Geraldin gik i high school, var hun tæt på at blive revet med i en oversvømmelse hvor der omkom mindst firs mennesker. Da jeg anden gang besøgte Filippinerne, tabte jeg min mobiltelefon, og fik ideen til en kreativ blokering til brug hvis man tabte eller fik stjålet sin telefon. Den blev patenteret så jeg endte med at tjene penge på at miste min mobiltelefon. Jeg har udeladt en sjov skildring af en filippinsk militærparade, og selv om det er mit fagområde og gjorde ondt, har jeg valgt at udelade en del om computeruddannelserne på filippinske colleges.

Der er en del dialoger i bogen som jeg har moret mig med at skrive. Geraldin er god til at huske samtaler, og det virkede nogle gange som om replikkerne hun fortalte var stort set ordrette. Når jeg havde talt med kommunen eller forskellige myndigheder, skrev jeg hovedpunkterne ned lige efter, så nogle af de samtaler også er næsten ordrette. Det har gjort det lettere for mig at udnytte det righoldige komiske materiale som de forskellige offentlige instanser har forsynet mig med.

På mine rejser til Filippinerne førte jeg dagbøger, så der er indholdet af samtalerne også ganske korrekt, selv om jeg har måtte redigere dem og trække dem sammen, ligesom når en journalist skriver et interview. Det svageste er de hjemlige samtaler fra tiden i Danmark. De er oftest først skrevet ned senere. Det er svært at få en hverdag til at fungere hvis man samtidig skal skrive referat af alt hvad man taler om.

I forordet gør jeg kort rede for hvilke kilder jeg har brugt og hvordan jeg har trukket handlingen sammen. Det kan betragtes som et litterært fif som understreger at bogen beskriver virkelige begivenheder, eller som et symptom på at jeg arbejder på Københavns Universitet og er vant til at gøre rede for gyldigheden og pålideligheden af det jeg skriver.

I øvrigt er mit fagområde udformning af software og informationsteknologi, jeg har skrevet to artikler om henholdsvis mobiltelefoner og design af software på Filippinerne og jeg forsker i hvordan man kan bruge skønlitterære metoder til bedre at beskriver hvordan software bliver anvendt. Et arbejde hvor jeg har hentet inspiration i mine erfaringer fra skrivningen af denne her bog.

Litteraturlisten i bogen henviser til en del litteratur som det er svært at se hvordan jeg har anvendt da jeg skrev den. Det skyldes at jeg med universitær grundighed først samlede alt det materiale jeg kunne og prøvede at putte mest muligt ind i bogen. Resultatet var at de første udgaver indeholdt flere kapitler som lignede historiske eller samfundsvidenskabelige afhandlinger, og som jeg siden skar væk da de simpelthen var for tunge at komme igennem.

Desuden er det sådan at litteraturlisten i en biografi ikke blot anvendes som kilde til oplysninger som står i teksten, men også til tolkning af de begivenheder som er beskrevet. Med mindre jeg selv skal tage hele æren for alle tolkninger, er det mest korrekt at jeg nævner al den litteratur jeg har anvendt. Til gengæld har jeg ikke skrevet nogen noter i bogen. De få steder hvor jeg direkte referer til en kilde er det indflettet i teksten eller omtalt i litteraturlisten.

 Bogen skal først og fremmest virke spændende at læse

De første versioner af bogen var præget af de rejseskildringer jeg havde læst som dreng. Da jeg så genlæste nogle af dem, kunne jeg se hvor stive og kedelige de var i forhold til det vi er vant til at læse i dag.

Jeg holdt fast ved at sproget skulle være så neutralt som muligt så det ikke stod i vejen for selve beretningen, men jeg besluttede mig for at skrive i en romanstil med levende detaljer og overraskende dialoger. Det er samtidig karakteristisk at de meget alvorlige begivenheder i bogen er set og opfattet gennem Geraldins ret nøgterne øjne. Selv om de bliver beskrevet særdeles konkret, er det først når man tænker over dem at man forstår hvor alvorlige de er.

Samtidig er bogens stil påvirket af min egen læsning. Bente Clod ­ hvis kursus i skrivning jeg har haft meget glæde af ­ har beskrevet den som en agentstil. Der er nogle ligheder med spændingsromaner som kun omtaler personernes følelser i bisætninger, samtidig med at fokus ligger på skildringen af dramatiske handlinger og eksotiske lokaliteter.

Denne fortællemåde passer godt med Geraldins måde at fortælle på. Når hun fortæller om begivenheder, siger hun de enkelte replikker ordret, hun nøjes ikke med at referere hvad der er blevet sagt. Samtidig fokuserer hun på de ydre begivenheder, og når hun nævner sine egne følelser er det mest for at forklare sine egne handlinger. Det nok typisk for fortællinger i et mere traditionelt samfund hvor det er mere klart hvad mennesker føler i forskellige situationer, så det ikke er nødvendigt at forklare det.

 Lige som andre med en udenlandsk kone har jeg en god historie at fortælle

Oprindelig begyndte jeg at skrive fordi Geraldin havde nogle spændende historier som jeg godt ville fortælle videre, og faktisk startede skrivningen med den beretning som indleder bogen. Senere opdagede jeg at der også var andre grunde til at skrive. Der er en enkelt udenlandsk bog som beskriver en canadiers oplevelser da han blev gift med en filippinsk kvinde (Henry Makow: A long way to go for a date), og der er en lang række websider hvor mænd som er gift med filippinske kvinder fortæller om deres hustruer og oplevelser.

Det skinner igennem at mændene har brug for at bearbejde hvad de har oplevet, og at de er så forelskede i dem de har giftet sig med, at de synes at de er nødt til at dele det med andre. Her er en forskel mellem mænd som er gift med kvinder fra Filippinerne og andre af de varme lande, og de mænd som er gift med indfødte danske kvinder. Der er meget få af dem som elsker deres hustru sådan at de ikke kan lade være med at udtrykke deres følelser i al offentlighed.