Hvad er dansk?

Bragt i Jyllandsposten Københavnsudgave 6. juli 2007.

Frederiksberg Kommune afholdt den 16. juni et arrangement som skulle gøre reklame for deres integrationsråd. Som eksempel på dansk kultur var der annonceret en opvisning med folkedansere ­ selvom folkedans for mange danskere er mere fremmed end både rockmusik og latinamerikanske rytmer. I følge Rikke Hvilshøjs test består dansk kultur i at vide blandt andet hvor mange regioner der er i Danmark, og hvornår vi vandt Europamesterskabet i fodbold, mens andre fremhæver de værdier som de selv kan lide, og kalder dem for specielt danske.

Derfor er det værd at se på hvad der i følge forskningen adskiller indfødte danskere fra resten af jordens befolkning. Måske er det så lettere at leve sammen i den multikulturelle storby som det centrale København efterhånden er.

I forhold til andre lande er vi i Danmark lukkede i vores kropssprog og overfor fremmede. Det gør at udlændinge godt kan opfatte indfødte danskere som fjendtlige. Mange steder i det store udland går snakken livligt når folk havner ved siden af nogen de ikke kender, mens de fleste regner med at en person enten er fuld eller sindslidende, hvis han eller hun prøver at komme i snak i en københavnsk bus. Hvis vi vil fremme integrationen, er det første skridt nogle gange at svare når folk taler til en.

Vil have det godt

Til gengæld kan vi rose os af at København sammen med resten af Skandinavien er det mest udviklede område i verden, og at vi har et sæt af værdier som ikke findes andre steder. Det er faktisk resultatet af World Values Survey, som har stillet deltagere i en lang række lande over tre hundrede spørgsmål om deres holdninger, og ud fra svarene pejlet sig ind på deres værdier.

Vi er i Danmark ekstremt orienterede mod at have det godt, og vi lever i et samfund som er ekstremt verdsligt og rationelt. Det er et samfund hvor kvinders rettigheder, venner, økologi og ansvarlighed er vigtige værdier. Modsætningen er traditionelle og overlevelsesorienterede samfund hvor religion, familien, fædrelandet og autoriteter er de vigtigste værdier. Dem kan vi let komme på kant med. Vi har svært ved at forstå hvorfor muslimer i Mellemøsten reagerede voldsomt på Muhammedtegningerne, mens man i Indien kan have svært ved at forstå hvorfor vi blander os i at de hugger gamle færger op på en strandbred. Andre lande kan også have svært ved at forstå den rolle som kvinders rettigheder spiller i Danmark, og for eksempel den voldsomme reaktion på Jørgen Leths skildring af hans sex med kokkepigens datter. I store dele af verden vil man mene at hans opførsel er helt i orden for en mand med penge og indlfydelse.

Individualister

I følge World Values Survey ligner de specielt danske holdninger dem vi kan forvente hos tilhængere af Radikale Venstre, mens Dansk Folkepartis værdier mere ligner dem i et traditionelt samfund. Søren Krarup har vist endda fremhævet vores såkaldte guldalder som et højdepunkt for dansk kultur. Det var dengang hvor kongen var enevældig, hvor religionen spillede en afgørende rolle - hvor skolebørn kom på udflugt for at se offentlige henrettelser, og hvor en mand i følge loven havde ret til at slå sin kone.

Hofstede har lavet den anden store undersøgelse af kulturforskelle. Han var faktisk den første som undersøgte dem. I følge hans resultater er vi i Danmark udprægede individualister, vi har udpræget feminine værdier, og vi ønsker et samfund med så stor lighed som muligt. Det betyder at Danmark er noget af et paradis for kvinder og børn fra traditionelle kulturer. Til gengæld kan mænd med status fra en traditionel kultur føle sig degraderede når de kommer til Danmark. En udenlandsk mand i et dansk firma kan opleve at kontorassistenten ikke tager de fotokopier som han beder om, men forklarer hvordan han selv kan gøre det, og han må vænne sig til at underordnede vil diskutere og ikke bare gør som de får besked på.

Et andet område hvor Danmark er specielt, er at vi er gode til at håndtere usikkerhed. Det betyder at skoleelever kan lave projektarbejder, hvor det ikke er bestemt på forhånd hvad de skal lave, eller hvordan arbejdet skal organiseres, og at de indtil regeringen afskaffede gruppeeksamen kunne samarbejde om at gå til eksamen så alle fik det bedst mulige resultat. Denne evne til selv at organisere et samarbejde er blevet fremhævet som en af de store fordele for danske videnbaserede virksomheder. Den gør at vi i Danmark kan arbejde hurtigt og selvstændigt i forhold til de lande hvor rollerne er mere stive. Børn og unge derfra kan til gengæld have problemer med projektarbejde i Danmark, når de er vant til at blive vurderet på at de kan gengive indholdet i bøgerne korrekt, uden at komme med selvstændige meninger eller vurderinger.

Det fører frem til de dybeste forskelle, dem der har at gøre med hvordan vi opfatter verden. Den amerikanske psykolog Nisbett fandt frem til at kinesere fra en kollektiv kultur ved et sportsarrangement lagde mærke til om de skyggede for andre bagved og huskede at flytte sig, mens personer fra en individualistisk kultur som den danske ikke lagde mærke til om de stod i vejen. På samme måde som når vi holder på vores ret i den københavnske trafik, mens man i et mere kollektivt samfund holder øje med hinanden og prøver at tage hensyn.

Vi bliver mere ens

De forskellige kulturforskelle er reelle, men der er nogle forbehold. Beskrivelserne dække gennemsnit for lande, så det er meget muligt at en yngre person med en videregående uddannelse fra et traditionelt samfund har mere progressive værdier end en dansk pensionist.

World Values Survey viser også, at selv det der betragtes som grundlæggende værdier skifter med stigende indtægter og over tid. I Danmark blev det for to generationer siden betragtet som umoralsk hvis et ungt par boede sammen uden at være gift, mens det i dag bliver betragtet som afvigende, hvis man har noget imod det. Samtidig er mange af værdierne i et velværeorienteret og verdsligt samfund som vores generelt attraktive for unge, og de bliver forbundet med en høj indtægt og status. Vi kan derfor forvente at holdninger og værdier verden over bliver mere ens og mere lig de danske. Til gengæld kan vi også forvente konflikter når de økonomiske muligheder i mange lande ikke gør det muligt at følge de værdier i det velværeorienterede forbrugersamfund som unge oplever på fjernsyn og i film.

Afdæmpet praksis

En klassisk amerikansk undersøgelse viser at de holdninger som folk handler efter er langt mere afdæmpede end dem de udtrykker. Derfor har kulturforskelle i praksis mindre betydning end man kan forvente ud fra forskellige undersøgelser af folks værdier. Det er forklaringen på at medlemmer af Dansk Folkeparti kan erklære at de ikke vil have noget at gøre med indvandrere, hvorefter de fortæller at de godt kan lide deres etniske grønthandler nede på hjørnet. Det betyder også at indvandrere som fortæller at de er tilhængere af arrangerede ægteskaber, godt kan vise sig mere fleksible når deres søn eller datter kommer hjem med en sød kæreste som de selv har fundet.

Antropologen Geertz beskriver hvordan forskelle i holdninger og værdier hele tiden bliver forhandlet i konkrete situationer. Derfor handler integration ikke om at alle skal være ens ­ det er umuligt ­ men om at man lærer at fungere sammen på tværs af kulturforskellene. Som når en muslimsk pige går med tørklæde sammen med et par stramme moderigtige bukser lige som venindernes, eller når en dansk mor vælger at hilse på den udenlandske pædagog i børnehaven, selvom hun ellers går i en bue udenom alle som ikke ligner indfødte danskere. Det er i de situationer vores kultur udvikler sig og bliver rigere, og det er noget som foregår på gaden, på arbejdspladser og uddannelsessteder hver eneste dag i København. Lad os derfor udnytte sommeren og det gode vejr til at blive lidt mere åbne.