Godt IT giver godt KU

Bragt i Universitetsavisen 11. juni 2008

En velfungerende kombination af menneskelig og elektronisk informationsbehandling er i dag kernen i al forskning og undervisning, og gode it-systemer er afg??rende for om et universitet opfattes som en attraktiv arbejdsplads.

Derfor kan de forskellige it-systemer allerede i dag v??re afg??rende for hvordan et universitet klarer sig i den nationale og den globale konkurrence. Samtidig er K??benhavns Universitet s?? stort at der er overskud til at f?? udformet systemer som for alvor kan g??re tilv??relsen bedre for studerende og ansatte.

Systemet til studietilmelding er en del af universitetets ansigt udadtil. Det er oplagt at lave et system som er tilpasset den hverdag som studerende i dag oplever, som kan hj??lpe dem n??r de skal kombinere forel??sninger og ??velser med erhvervsarbejde og et aktivt fritidsliv, og hvor de, n??r semestret er startet, kan f?? hj??lp til deres personlige tidsplanl??gning.

Det er ikke bare oplagt, men faktisk et minimumskrav at have et enkelt integreret system som pr??senterer al den information som den enkelte studerende og underviser har brug for om hans eller hendes kurser, og hvor hjemmesiderne kan tilpasses de s??rlige behov der er p?? mange undervisningsforl??b. For eksempel noget s?? banalt som en mulighed for at lade dele af et forl??bs hjemmeside v??re tilg??ngeligt for alle s?? underviseren kan give forh??ndsinformation til studerende som endnu ikke har tilmeldt sig.

Endelig kan nye former for blogs (elektroniske dagb??ger) og wikis (sider hvor alle forskere i en gruppe kan tilf??je og rette) muligg??re et t??ttere samarbejde og en langt hurtigere deling af viden. Specielt n??r nogle forskere sidder geografisk adskilt eller arbejder p?? sk??ve tidspunkter.
Systemerne kan endda have et vigtigt socialt aspekt.

S??danne systemer - som vel at m??rke er udformet til brug i et forskningsmilj?? og ledsaget af den n??dvendige tr??ning i brugen af dem - kan v??re en n??sten liges?? stor revolution for forskningen som den b??rbare computer, web-siderne og e-mailen.