Lad os f?? frivillige tilbage p?? gaden

Jeg har st??et som frivillig p?? gaden for OOA - Organisationen til oplysning om atomkraft. Et par gange i timen kom en ??ldre herre hen og fortalte mig, at de havde atomkraft i Sovjetunionen.Jeg svarede hver gang. at jeg ikke syntes det var en grund til at vi skulle have det. I dag er det ikke l??ngere frivillige p?? gaden, men unge der har det som et fast arbejde at st?? i vejen, n??r du har travlt. Bragt i Jyllandsposten den 13. juni 2013.

Se ogs?? Amnestys indsamlingsorganisation

K??benhavnere er tr??tte af gadehververe fra velg??rende foreninger, s??kaldte facere. Nogle steder er det sv??rt at komme igennem for dem.

En velg??rende organisation fort??ller, at den ikke kan undv??re facere, selvom den ved, at de er upopul??re. Det er ??benbart vigtigere at f?? penge end opbakning.

Mange velg??rende organisationer er reelt firmaer, som hvert ??r skal tjene millionbel??b til de ansattes l??nninger, mens den demokratiske indflydelse er forsvundet, selv om de formelt stadig er foreninger.

Jeg har selv pr??vet at st?? p?? gaden for en forening. Dengang blev det ikke annonceret som et godt job med opl??ring og fleksible arbejdstider. Det var ul??nnet. Unge ??? og ??ldre ??? gjorde det for at st??tte en god sag, og det handlede mere om at komme i snak og skabe debat end om at hverve nye medlemmer.

Det er indlysende at kr??ve, at de, der st??r p?? gaden for en forening, skal v??re ul??nnede. Det begr??nser antallet, og samtidig st??tter vi foreninger, som har en bred opbakning af aktive frivillige.