Det frie og bevidste valg

Bragt i Jyllandsposten den 28. oktober 2007

Anders Raahauge skriver den 20. oktober at vi er p?? vej ind i en ultramaterialistisk epoke. Heldigvis baserer han sin mening p?? en r??kke misforst??elser og fejlslutninger. Der er n??ppe nogen hjerneforskere som mener at vores t??nkning er s?? enkel og firkantet sat sammen, som han beskriver. Dertil har det taget alt for lang tid at blive blot lidt klogere p?? hvordan vores t??nkning egentlig fungerer.
Anders Raahauge er tilsyneladende forn??rmet over at vi deler 98 procent af generne med chimpanser, i stedet for at gl??de sig over at livet er s?? kompliceret og mangfoldigt, at blot s??lle to procents forskel g??r det muligt for os at bygge katedraler, eller for den sags skyld skrive b??de b??ger og indl??g i aviser.

Viden giver nuancer

Han mener at en ??get viden om hvordan vores f??lelser og t??nkning fungerer, kan ??del??gge vores evne til at f??le og opleve. Imidlertid bliver oplevelsen af stjernehimlen en klar frostnat st??rre, ikke mindre, n??r man ved at stjernerne er fjerne sole og at lyset fra dem har v??ret undervejs i mange ??r. En ??get viden om hvordan vores tanker og f??lelser fungerer, kan f?? os til at m??rke og p??sk??nne nye nuancer i dem, lige som en kender af film eller klassisk musik kan v??rds??tte detaljer som andre ikke opdager.

Valgets illusion

N??r det g??lder den personlige frihed, g??r Anders Raahauge den fejl at han ikke skelner mellem muligheden for at tr??ffe frie valg og illusionen om at g??re det. Hvis man l??rer mere om hvordan t??nkningen fungerer, kan det koste nogle illusioner, n??r man opdager hvordan nogle af ens valg har v??ret styret af automatiske reaktioner som man ikke har haft kontrol over. Til geng??ld kan en bevidsthed om de automatiske reaktioner og begr??nsningerne i ens egen t??nkning give langt st??rre muligheder for at undg?? de automatiske reaktioner og tr??ffe frie og bevidste val