Forkert udlagt rapport

Bragt i Jyllandsposten 15. marts 2007

Indholdet i den nye rapport fra Integrationsminsteriets t??nketank passer ikke med det der har v??ret fremh??vet i pressen. Rapporten fort??ller at de fleste udl??ndinge har holdninger som passer udm??rket ind i det danske samfund. Rapportens forfattere skriver at resultaterne ikke tyder p?? at muslimer generelt har holdninger som skaber problemer for integrationen. Rapportens resultater tyder endda p?? at det kun er indvandrere fra nogle ganske f?? lande som har holdninger som st??r i vejen for integrationen.

Rapportens resultater er et argument imod en ufleksibel udl??ndingepolitik som sk??rer alle over en kam. Den viser at man hellere skal bruge kr??fterne p?? at s??tte m??lrettet ind overfor den begr??nsede gruppe hvor der kan v??re tale om arrangerede ??gteskaber.

Rapportens forfattere har endda en meget sn??ver opfattelse af hvilke holdninger der er n??dvendige for at kunne fungere i det danske samfund. If??lge dem er det ikke nok at v??re tilh??nger af ytringsfrihed og de almindelige demokratiske rettigheder. Dem bakker indvandrerne i unders??gelsen lige s?? meget op om som indf??dte danskere. At d??mme efter rapporten mener forfatterne, at man har sv??rt ved at indg?? i det danske arbejds- og samfundsliv, hvis man ikke kan lide at ens partner har aften- eller natarbejde, hvis man er modstander af abort, eller hvis man er religi??s og tager sin tro alvorligt.