Foredrag om faglige emner

Jeg ved ikke hvor mange foredrag jeg efterh??nden har holdt. Det m?? v??re over hundrede og i hvert fald for over tusind tilh??rere. I 2007, der var mit travleste ??r, holdt jeg alene foredrag for omkring 800 tilh??rere.

Nedenfor er en liste over foredrag som jeg har holdt og gerne holder igen. De er ordnet efter niveau: Fra dem der er kan bruges i folkeskolens ??ldste klasser eller i gymnasiet til dem der retter sig mod professionelle software udviklere.

Bestilling og betaling:

Hvis du kr??ver betaling af tilh??rerne, m?? du v??re forberedt p?? at jeg ogs?? kr??ver betaling for min indsats. Mine kontaktoplysninger er her.

Agile metoder til komplekse projekter

Dette foredrag holdt jeg hos konsulentfirmaet Bestbrains i efter??ret 2012.

Det nytter ikke at anvende en agil metode, hvis organisationen ikke er i stand til at reagere agilt, alts?? v??re smidig og skifte retning n??r de ydre omst??ndigheder ??ndrer sig.

En mulighed er at l??re fra et andet omr??de hvis problemer er v??sentligt mere kr??vende end softwareudvikling. I foredraget beskrev jeg John Boyds studier af hvordan milit??re organisationer kan blive gode til at opfange og forst?? uventede ??ndringer og reagere p?? dem, og hvordan en r??kke af hans iagttagelser ogs?? kan bruges i organisering af projekter hvor kravene og mulighederne for at tilfredsstille dem kan skifte undervejs.

Realistisk systemudvikling

Dette foredrag holdt jeg hos konsulentfirmaet Bestbrains i efter??ret 2012.

De fleste systemer er i dag udviklet ud fra platforme som har nogle begr??nsninger. Ellers er det for dyrt og risikabelt at udvikle dem. Samtidig er det ofte n??rmest umuligt at opsamle og analysere alle kundens behov p?? forh??nd. Derfor viser det sig ofte undervejs, at der er nogle begr??nsninger i platformen, som g??r at nogle af kundens behov ikke kan opfyldes.

I foredraget pr??senterede jeg begrebet bricolage, en metode som g??r det muligt at lave det bedst mulige design ud fra de tilg??ngelige dele. Metoden er i ??vrigt baseret p?? antropologen Claude Levi-Strauss, som beskrev hvordan primitive folkeslag klarede sig med det de kunne finde i deres omgivelser. De havde jo ikke noget byggemarked i n??rheden.

Varighed cirka 45 minutter.

Den uskrevne del af IT-kontrakten

Dette foredrag holdt jeg for en r??kke jurister p?? konferencen IT-kontrakter 2012. Jeg synes det var sjovt at jeg kunne fort??lle noget nyt om deres fagomr??de, og endda f?? en meget positiv feedback.

Foredraget handler om hvordan mennesker forst??r det de l??ser og selv skriver, is??r hvordan forst??elsen afh??nger af deres tidligere erfaringer og den situation de aktuelt er i. Det brugte jeg til at forklare hvad der kan g?? galt n??r en kontrakt skal bruges i et projekt, og hvad parterne kan g??re, n??r de ryger ud i problemer som det har v??ret umuligt at tage h??jde for, da de lavede kontrakten.

Varighed cirka 45 minutter.

Digitalt rollespil: Spiller du helten eller klovnen

Dette foredrag har jeg holdt et utal af gange blandt andet i forbindelse med Naturvidenskabsfestivalen og Videnskabens d??gn. Det g??r rent ind hos 8.-10. klasser og i gymnasiet, men voksne synes ogs?? det er sjovt og tankev??kkende.

N??r du bruger en mobiltelefon, en MP3-afspiller eller et digitalkamera, spiller du en rolle overfor andre. Nogle gange er du helten og f??r lov til at v??re i centrum, mens du andre gange ender ufrivilligt som klovnen. H??r, hvordan du kan bruge dine elektroniske dimser til at g??re det rigtige indtryk p?? omgivelserne.

Varighed 30-45 minutter afh??ngig af diskussionslysten.

Kulturen er national - teknikken er international

Dette foredrag har jeg holdt en del gange blandt andet i forbindelse med Naturvidenskabsfestivalen og Videnskabens d??gn. Det g??r rent ind hos 8.-10. klasser og i gymnasiet, specielt p?? skoler hvor der er mange elever med forskellig kulturel baggrund.

Vores kultur har ikke blot at g??re med v??rdier og forskelle i holdninger. Den p??virker ogs?? vores tanker og sanser p?? m??der som vi ikke altid er klar over. H??r hvordan forskere beskriver kulturforskelle og f?? et hurtigt overblik over de forskelle som de har fundet mellem alverdens lande. Jeg giver nogle konkrete eksempler ud fra forskellen mellem Filippinerne og Danmark, en forskel som sp??nder over en stor del af den variation vi kan opleve p?? jorden. Ud fra eksemplerne beskriver jeg hvordan unge p?? Filippinerne bruger mobiltelefoner og Internettet, og hvordan mobiltelefoner og Internettet er med til at skabe en ny international kultur.

Varighed cirka 45 minutter.

Fra vikinger til WiFi

Jeg har holdt dette foredrag nogle gange for studerende. Det kan forst??s af elever i 8.-10. klasse eller i gymnasiet, og der er s?? meget fagligt k??d p?? det, at studerende p?? universitetet og softwareudviklere ogs?? kan have noget ud af det.

De fleste forbinder brugbarhed med design af computere og software. I virkeligheden er det muligt at man allerede har arbejdet m??lrettet med brugbarhed i vikingetidens Danmark. I hvert fald ved vi med sikkerhed at man arbejdede systematisk med brugbarhed i Danmark allerede i 1700-tallet. Samtidig g??r den historiske baggrund det lettere at forst??, hvad hvad vi egentlig mener n??r vi siger et v??rkt??j eller et stykke software er brugervenligt.

Varighed cirka 45 minutter.

Brug f??lelserne til at forst?? teknikken

Dette foredrag findes i to versioner hvor den ene henvender sig til elever i 8.-10. klasse og den anden til personer som arbejder professionelt med software.

Vi har lettere ved at forst?? menneskers handlinger, n??r vi kender de f??lelser og motiver, som ligger bag deres handlinger. N??r vi skal forst?? hvordan mobiltelefoner, internet og anden teknologi fungerer, kan vi bruge vores f??lelser liges?? meget som vores tekniske forst??else. H??r ogs?? om, hvordan vi kan bruge f??lelserne til at opn?? accept, tilfredshed og kontrol over vores egen tilv??relse.
Varighed cirka 45 minutter.

Sense-Making metodik - en hurtig og fokuseret metode

Dette foredrag henvender sig til personer som arbejder professionelt med udvikling af software, arbejdsgange eller informationsmateriale.

Det beskriver en praktisk og konkret metode som g??r det muligt p?? f?? dage at identificere de mest alvorlige problemer som brugere oplever. Det betyder at den er specielt velegnet til forstudier, til hurtige brugerstudier n??r man skal lave en ny version af en software, eller n??r der er kommet klager og man hurtigt skal identificere ??rsagerne. Metoden er gennempr??vet i flere industrielle softwareprojekter og desuden blandt andet anvendt til design af informationssystemer.

Varighed cirka 45 minutter.

Kulturforskelle og brug af computere

Dette foredrag henvender sig is??r til dem der arbejder professionelt med udformning af software eller elektronisk udstyr til brug i andre kulturer. Foredraget er direkte baseret p?? min aktuelle forskning

Det vil nok overraske de fleste hvor meget kulturelle forskelle kan p??virke brugeres opfattelse og brug af gr??nseflader. Dette foredrag tager udgangspunkt i en r??kke specifikke studier af computer-brug i forskellige kulturer, samt hvad man som udvikler skal v??re opm??rksom p??, n??r man designer systemer til brug i andre kulturer. Undervejs defineres hvad kultur er for en st??rrelse, og hvilke variable man bruger til at beskrive den. Endelig beskriver jeg hvordan forskellene sl??r igennem i konkrete arbejdssituationer, og giver nogle gode r??d til design af software og elektronisk udstyr.

Varighed cirka 45 minutter.

F??lelser og konflikter i specifikationsarbejde

Dette foredrag henvender sig is??r til dem der skal beskrive hvilke krav brugerne stiller til et stykke software. De metoder jeg beskriver er specielt rettet mod opgradering af eksisterende produkter, eller mod dem der hurtigt skal finde ud af hvordan de laver et konkurrencedygtigt nyt produkt. Foredraget er direkte baseret p?? min aktuelle forskning.

N??r udviklerne l??ser tekniske specifikationer, f??r de langt fra altid det ud af dem, som er hensigten. De vil ofte konstruere deres egen personlige opfattelse af hvad der egentlig st??r. Hvis man i stedet supplerer med sm?? "noveller" med f??lelser og konflikter, giver det en bedre forst??else af brugernes situation og flere ideer til nye funktioner. Det viser b??de fors??g og erfaringer fra industriel softwareudvikling. Foredraget demonstrerer forskellen mellem noveller og traditionelle scenarier og use cases og viser hvordan man rent praktisk skriver og anvender noveller i specifikationsarbejde.

Varighed cirka 45 minutter