N??r tingene driller

Denne artikel blev oprindelig bragt i bladet Samvirke i januar 1997. Desv??rre er den stadig aktuel.

Menneskers gr??nser

Brugsanvisninger

Design versus menneske

Lille fejl, stor konsekvens

F?? knapper, besv??rlig betjening

Telefoner

Fup og farer

For forbrugere

Mange mennesker f??ler sig dumme n??r de ikke kan finde ud af hvordan dagligdags genstande skal anvendes, men i virkeligheden er det n??sten altid udformningen af genstandene som er for d??rlig.

Hvis vi skal sk??re et stykke snor over, er det indlysende hvilken ende af kniven vi skal sk??re med. Her er form og funktion en naturlig enhed og den er baseret p?? flere hundrede ??rs erfaringer.

Til geng??ld kan det v??re sv??rt at bruge forskellige af de moderne apparater og genstande. Det g??lder ikke blot for videomaskiner med mange indviklede funktioner, men selv for sm?? simple minuture til brug i k??kkenet.

k??kkenur omtalt i tekstJeg har selv et minutur, hvor jeg skal trykke p?? en knap for at stoppe det mens nedt??llingen er i gang, og p?? en anden knap for at stoppe det n??r alarmen har lydt. N??r der er travlt i k??kkenet er det let at forveksle s??dan to knapper med samme funktion i lidt forskellige situationer, og jeg har da ogs?? tit st??et og trykket p?? den f??rste knap f??r jeg kom i tanker om at det var den anden knap som stoppede alarmen.k??kkenur omtalt i  tekst

Det er endda ikke s?? slemt. Det er v??rre med et andet minutur hvor Start/Stop knappen ikke kan standse uret f??r alarmen har lydt. Her er teksten p?? knapperne direkte vildledende, og den kan stadig v??k snyde mig selv om jeg har brugt uret i over et ??r.

Menneskers gr??nser

Ligesom der er nogle gr??nser for hvor h??jt et menneske kan springe eller hvor hurtigt det kan l??be, s?? er der ogs?? nogle gr??nser for hvordan vi kan bruge forskellige genstande i dagligdagens situationer. De gr??nser er meget vide n??r vi har god tid og koncentrerer os om hvilken knap vi skal trykke p??, men den situation er undtagelsen.

N??r vi f??rst er vant til at bruge en genstand, t??nker vi som regel ikke l??ngere over den, men bruger i stedet tankerne p?? noget der er mere nyttigt eller behageligt, og vi kan slet ikke t??nke over hvilken knap vi skal trykke p??, n??r vi har travlt, g??sterne ringer p?? d??ren og maden skal v??re f??rdig.

Derfor er mange dagligdags genstande i praksis n??sten ubrugelige, fordi de har et smart udseende som bare ikke tager hensyn til alle vores begr??nsninger.

k??kkenv??gt omtalt i tekstEt eksempel er en k??kkenv??gt hvor man skal trykke p?? en knap f??r man kan veje p?? den. Desv??rre er den knap anbragt nede p?? siden af v??gten hvor den ikke er til at f?? ??je p??, og hvor man ikke bare kan r??kke ud efter den, men skal f??le sig frem. Til geng??ld ser v??gten meget elegant ud med sine glatte ubrudte linjer - se billedet.

Det samme glatte design har v??ret popul??rt for b??de radio og fjernsyn. Her er knapperne ofte anbragt under et panel, s?? det er umuligt at se hvordan man f??r adgang til dem eller overhovedet opdage at de findes.

Brugsanvisninger

Nu skulle man tro at alle problemerne kunne l??ses ved at sl?? op i brugsanvisningen og en gang for alle l??re hvordan knapperne fungerer p?? minuturet, k??kkenv??gten eller fjernsynet, men desv??rre er det ikke s?? let.

En brugsanvisning er altid en n??dl??sning - den beskriver alt det som designeren ikke kunne g??re indlysende, og alt det vi skal g?? og huske n??r vi bruger apparatet. Selv hvis vi l??rer brugsanvisningen udenad er det et problem - det er meget sv??rere at skulle g?? og huske noget end hvis vi blot kan n??jes med at genkende det n??r vi ser det. Derfor er det altid langt vanskeligere at bruge et apparat hvis vi skal pr??ve at huske hvordan vi skal bruge det, i stedet for med det samme at kunne genkende den knap vi skal trykke p??.

Design versus menneske

Desuden er der nogle apparater som vi aldrig kan l??re at betjene rigtigt. Hvis apparatet skal bruges p?? en lidt forskellig m??de i forskellige situationer, s?? vil vi blive ved med at lave fejl fordi vi blander de forskellige situationer og m??der at betjene apparatet p??. Det var tilf??ldet med mit minutur hvor jeg skiftevis skulle trykke p?? den ene knap eller den anden for at stoppe det.

Sm?? knapper kan godt se meget elegante ud, is??r hvis de danner nogle sammenh??ngende striber p?? apparatet. Derfor laver mange designere da ogs?? knapper der er for sm?? eller med for lille afstand imellem.

Jeg kender et eksempel med en ??ldre dame som hele tiden havde problemer med fjernkontrollen til sit fjernsyn, selvom den virkede hver gang hun kom ned i forretningen. Det viste sig at udformningen af fjernkontrollen var forkert. Knapperne var sm?? og sad i r??kker uden nogen adskillelse, s?? hver gang hun trykkede p?? knappen til kanal 1 kom hun samtidig til at ramme kanal 0, og da der ikke var noget program p?? den, kom der kun sne p?? sk??rmen.

D??rligt udformede knapper kan g??re brugen n??sten umulig, og hvis knapperne er b??de sm?? og h??rde, kan de endda give skader p?? fingrene, hvis vi trykker mange gange p?? dem.

Lille fejl, stor konsekvens

Andre gange er det n??sten umuligt at bruge en genstand fordi en lille fejl i betjeningen kan have store og m??ske uventede konsekvenser. Jeg har for eksempel et smart lille v??kkeur, som blot har det ene problem at jeg hele tiden skal holde en meget lille knap inde mens jeg trykker p?? en anden knap for at stille tidspunktet det skal v??kke.

Hvis min finger p?? den f??rste knap smutter blot et lille bitte ??jeblik, s?? stiller jeg ikke tidspunktet for v??kningen, men selve klokkesl??ttet. Hvis jeg er heldig opdager jeg fejlen og skal s?? trykke 23 gange mere p?? knappen f??r uret viser rigtigt, men hvis jeg er uheldig opdager jeg ikke fejlen og bliver v??kket en time for tidligt, da jeg jo er kommet til at s??tte uret en time foran.

F?? knapper, besv??rlig betjening

Nu vil de fleste fabrikanter gerne lave noget som ser ud til at v??re let at anvende, og derfor v??lger mange at have s?? f?? knapper som muligt og samtidig have menu'er, alts?? et display som kan vise den ene tekst efter den anden som skal forklare hvordan apparatet skal betjenes. Desv??rre bliver betjeningen ikke altid lettere af den grund - jeg har for eksempel en lille persons??ger som kan modtage et telefonnummer som andre har sendt til den - se billedet.

Persons??geren har mindst 10 forskellige menu-tekster som skal bruges til at indstille den og yderligere 8 forskellige v??rdier som kan indstilles. Desuden skal de 3 knapper bruges p?? en lidt forskellig m??de afh??ngig af pr??cist hvor jeg er henne i betjeningen, og jeg skal trykke hele 5 gange p?? forskellige knapper for at slette et nummer jeg har modtaget, n??r jeg ikke vil gemme det.

Det g??lder i??vrigt, at jo f??rre knapper der er p?? et apparat, jo flere gange skal man som regel trykke p?? dem for at f?? det samme resultat. Ligesom der kan v??re for mange knapper p?? et apparat kan der alts?? ogs?? v??re for f??.

Telefoner

Selv genstande som vi har v??nnet os til og brugt hele livet kan give problemer. Det g??lder for eksempel for telefonen. Telefonnumrene og den m??de vi ringer op p?? er lavet ud fra hvad der var teknisk muligt da man lavede de f??rste automatiske telefoncentraler, og den er ikke ideel for mennesker. Det er sv??rt at huske det pr??cise telefonnummer til en anden person, og selv om vi kan huske nummeret kan vi godt f?? andre problemer.

Jeg ringer selv meget til to numre som starter med de samme tal, og n??r jeg skal ringe til det ene kommer jeg ofte til at trykke de sidste tal ind fra det andet. S??danne idiot-fejl er uundg??elige n??r vi har l??rt noget s?? godt at vi kan lave det p?? rygmarven. Unders??gelser viser at alle mennesker ind imellem kan lave s??danne fejl - derfor skal vores daglige brugsgenstande v??re udformet s?? en fejl ikke har alt for alvorlige konsekvenser, s?? vi for eksempel ikke kan komme til at ??bne kameraet og ??del??gge filmen n??r vi blot ville sl?? flashen til.

Fup og farer

Endelig er der nogle genstande som n??rmest er lavet til at snyde almindelige mennesker. Jeg har for eksempel en skridtt??ller hvor man ikke samtidig kan nulstille den afstand den har m??lt og det antal skridt den har m??lt - f??r jeg opdagede det lille problem kom jeg mere end en gang til at nulstille antallet af skridt uden samtidig at f?? nulstillet antallet af kilometer, og s?? var det sv??rt at finde ud af hvor langt jeg havde g??et. Det problem blev ikke mindre af at de forskellige knapper alle stak en lille smule frem, s?? skridtt??lleren kunne nulstille sig selv hvis min jakke gned op af den.

N??r vi bev??ger os udenfor hjemmet er der andre genstande der er d??rligt udformede. Der er d??re som er udformet, s?? vi ikke ved om de ??bner udad eller indad, og der andre genstande som kan spilde endnu mere rejsetid.

elevator omtalt i tekstFor eksempel er der p?? H??je Taastrup station en elevator med fire knapper: Hal, Perron, Alarm og D??r. Se billedet - det er fra 1996. Folk g??r normalt ind i elevatoren og n??r de har ventet et ??jeblik uden at d??ren har lukket sig, trykker de p?? knappen m??rket D??r. Desv??rre lukker den knap ikke d??ren - den holder d??ren ??ben et stykke tid, s?? efter endnu en ventetid kan folk trykker igen p?? knappen med D??r, vente endnu et stykke tid og s?? g?? ud og i gang med at sl??be barnevognen op ad den rullende trappe.

Der er problemer med mange automater, is??r n??r konstrukt??ren pr??ver at forklare hvad vi skal g??re. Jeg oplevede en benzinautomat med en tegning af hvordan kontokortet skulle stikkes ind. Desv??rre var automaten m??rkebl?? og kortet var tegnet i negativ s?? det der skulle v??re kortets lyse underside p?? tegningen til forveksling lignede den m??rke overside p?? kortet jeg holdt i h??nden. Det lykkedes mig da ogs?? at stikke kortet omvendt ind 3 gange, f??r jeg til slut opdagede hvorfor automaten blev ved at afvise det.

Nu er automater ikke s?? farlige, det er v??rre n??r trafikken i myldretiden overskrider gr??nserne for hvad vi kan klare. Det kan tage op til 2 sekunder at reagere, hvis man et ??jeblik t??nker p?? noget andet eller skal finde ud af om man skal bremse eller pr??ve at styre udenom. Hvis de r??de lamper pludselig lyser p?? bagsm??kken foran, skal der derfor v??re en afstand p?? mindst 45 meter ved 80 km/timen hvis man skal undg?? at kysse lamperne med kofangeren. Derfor er det uundg??eligt at der sker uheld - der er simpelthen ikke plads p?? vejene til at alle biler kan holde den afstand i myldretiden.

For forbrugere

Vi spilder meget tid p?? genstande som er d??rligt udformede, og vi kan spilde mange penge n??r vi k??ber noget som ser smart ud, men som reelt er uanvendeligt.

Et minutur kan v??re udformet af en designer som aldrig har pr??vet at bruge s??dan et ur i et k??kken og som kun er optaget af at skulle give det et smart og sp??ndende udseende, men udseendet kan ogs?? v??re bestemt af hvad der er billigst at producere, eller af hvad ledelsen og marketingsafdelingen mente solgte bedst i brochurer og butikker.

Det er synd. Den nye teknik g??r det muligt at lave genstande som er meget lettere at betjene og med helt nye muligheder - det er langt lettere at afl??se 2 minutter p?? et digitalt minutur end p?? et gammeldags mekanisk ur, og det er n??sten dobbelt s?? hurtigt at veje ingredienserne p?? en moderne digital v??gt som kan nulstilles end hvis man skal bruge en gammeldags mekanisk v??gt.

Til geng??ld m?? man beskytte sig selv mod d??rligt udformede brugsgenstande.

Det f??rste skridt er at tage sig god tid og selv pr??ve alle funktioner i forretningen. Ekspedienten vil normalt ikke fort??lle hvis noget er vanskeligt at betjene, og det ser som regel legende let ud n??r han demonstrerer de funktioner han kender.

Hvis du er n??dt til at l??se i brugsanvisningen, s?? er det muligt at genstanden er for besv??rlig at anvende. Det samme g??lder hvis knapperne er for sm?? - hvis du skal undg?? problemer skal knapperne normalt v??re mindst 15 mm i diameter, du skal kunne m??rke kanterne mellem dem, og de skal f??les lette og behagelige.

Endelig skal du v??re klar over at hvis der er sm?? ekstra sedler eller forklaringer ved en genstand, s?? har andre mennesker haft problemer, og s?? f??r du det sandsynligvis ogs??.

Det kan selvf??lgelig v??re en tr??st, selvom det bedste er en egentlig deklaration af brugervenligheden. Det er muligt at lave en entydig og rimelig pr??cis deklaration, og den kan hj??lpe handicappede og ??ldre som i f??rste omgang m??rker problemerne med d??rligt udformede brugsgenstande.

De er dog ikke de eneste som kan f?? gavn af en deklaration, den vil ogs?? hj??lpe mennesker som mig selv der ind imellem klumrer lidt og ikke altid giver sig god tid og t??nker grundigt over hvordan alle de almindelige genstande skal anvendes i hverdagen.