Daitoryu Aikij jutsu Roppokai og hvad denne form for kampsport betyder for mig

Bragt i engelsk overs??ttelse i jubil??umsskriftet ved Roppokai Japans 25 ??rs jubil??um, 5. juni 2005.

Jeg har haft den gl??de at v??re medlem af Roppokai Danmark siden oktober 1987, hvad der betyder at medlemsskabet for mit vedkommende har strakt sig over fire forskellige ans??ttelser og to ??gteskaber. I de senere ??r er jeg blevet klar over hvor meget tr??ningen og tankerne bag Daitoryu Aikijujutsu betyder for min holdning til tilv??relsen og mennesker udenfor dojoen.

N??r jeg kommer i en diskussion, kan jeg somme tider t??nke p?? princippet om ikke at tr??kke mere end at modstanderen stadig f??lger med. I stedet for at f?? ham til at vige tilbage, kan jeg v??lge ord som f??r ham til at f??lge med, og i hvert fald undg?? at k??mpe b??de med ham og med virkningen af mine egne handlinger. Jeg har indset at en lige linje ofte er den mest besv??rlige vej til m??let, og at jeg b??de i og udenfor dojoen skal besejre min egen vrede og frygt f??r jeg kan besejre en modstander.

Efter 17 ??rs tr??ning bliver jeg stadig ved med at undres over teknikkerne i Daitorryu Aikikujutsu. Jeg har nogle gange sv??rt ved at tro p?? at det virkelig er rigtigt, b??de n??r jeg ser dem blive udf??rt, og n??r jeg selv bliver smidt med en n??sten um??rkelig bev??gelse.

Jeg har indset af Daitoryu Aikijujutsu bygger p?? en dyb forst??else af menneskers krop, bev??gelser og styringen af dem, og jeg kan se enkelte aspekter som m??ske kan forklares med den nyeste forskning indenfor bev??gelsespsykologi og biomekanik. N??r man presser et led sammen bliver det l??st. Det er kendt at det er sv??rere at f??lge en krum end en lige bev??gelse, s?? en person som bliver tvunget til at f??lge en krum bev??gelse kan blive bragt ud af balance. Mange teknikkers virkning kan forst??s som resultatet af at man p??virker de reflekser og tilbagekoblinger som normalt styrer vores bev??gelser. Det kan forklare hvordan det er muligt at smide en person uden at r??re ham, blot ved at lave en bestemt n??je afstemt bev??gelse foran hans ansigt.

Denne videnskabelige viden kan fort??lle at der ikke er noget mystisk eller overnaturligt ved Daitoryu Aikijujutsu, men uanset hvor god en viden vi f??r, er den ikke tilstr??kkelig til at udf??re eller blot til fuldt ud at forst?? hvordan teknikkerne bliver lavet. Der er tale om et utal af faktorer som skal virke sammen, og der er tale om nogle teknikker som er afpr??vet og forfinet gennem over tusind ??rs udvikling.

(Jeg har sort b??lte, 3. dan)

-> Homepage of Daito-ryu Aikijujutsu Roppokai