Alt er korrekt, undtagen...

Bragt p?? bagsiden af Ingeni??ren i oktober 2000.

Alt er korrekt, undtagen hvis man nyder at g??re noget forkert. S?? kan man g?? ud fra at alt er forkert. S??dan er det i dag.

Postv??snet sendte et kort som fortalte at min brevspr??kke sad to centimeter for lavt s?? postbudet fik ondt i ryggen De foreslog, jeg fik en reglementeret postkasse helt ude ved vejen. Jeg fik helt ondt af postbudet. S?? t??nkte jeg over, at hvis han ikke skal op til min hovedd??r, vil postv??snet sikkert l??gge nogle ekstra huse p?? hans rute. Hvis jeg f??lger postv??snets r??d, skal han alts?? b??je sin smertende ryg nogle ekstra gange, for at smide farvelagte reklamer ind ad brevspr??kkerne.

Kommunen fortalte, jeg skulle kompostere mit affald og spare p?? milj??et. Det troede jeg, indtil en amerikansk forsker fortalte at kompostering udleder Se O 2 og bidrager til drivhuseffekten. M??ske sparer jeg p?? renovationen, men samtidig er jeg skyld i at verdenshavene stiger. Hvis jeg skal v??re milj??venlig skal jeg tv??rtimod finde en stor losseplads hvor mit affald kan blive liggende uden at r??dne og s?? vidt muligt bruge
garanteret unedbrydeligt plastik.

Endelig skrev K??benhavns vandforsyning, at hvis jeg stoppede brugen af Round Up og andre kemikalier, kunne jeg redde grundvandet. Det l??d godt, indtil vandforsyningen tilf??jede, at hvis de fandt kemikalier i grundvandet m??tte de stoppe pumperne og efterlade resterne af vandet til tr??er, planter og dyr. S?? hvis jeg fortsat vil have vand i ??en og fugtige enge, skal jeg alts?? have gang i kemikalierne.