Copyright

Jeg er glad for at mine ideer bliver spredt, men:

Brug af materialet p?? disse web-sider f??lger de normale regler for ophavsret. Ud over den almindelige betaling, kan jeg opkr??ve et ekspeditionsgebyr hvis materialet bruges uden tilladelse.

Bem??rk: Denne site rummer Georg Stroms synspunkter, ikke synspunkter fra noget firma eller organisation. Enhver brug af indholdet er p?? l??serens eget ansvar.

Copyright owner: Georg Strom

The copyright covers all materials on the website www.georg.dk.

The material may be quoted within the limits stated for so-called fair use. However, the material may not be used or reproduced in any other manners without the prior written permission of the copyright owner.

Please note: All normal copyright rules also are valid for the internet. This means that no illustrations can be used or reproduced without prior written permission.

Note: This site contains the opinions of Georg Strom, not opinions or viewpoints of any organisation or company. Any use of the contents are on the sole responsibility of the reader.

Hvad er copyright eller ophavsret

Ophavsret vil sige at ham eller hende der skriver en tekst, tegner en tegning eller designer et m??bel, har retten til sit eget arbejde. Ellers var det sv??rt at f?? penge for arbejdet, og der ville blive skrevet langt f??rre b??ger og skabt langt mindre kunst.

Ophavsret er alts?? en lille afgift, som for en gangs skyld ikke g??r til staten, men til dem der faktisk har lavet arbejdet.

Hvis jeg skal have mulighed for at skrive mere, er jeg n??dt til at blive betalt for mit arbejde.

Hvad er tilladt

Jeg f??lger de almindelige regler, hvor den s??kaldte rimelige brug altid er tilladt:

Kritiske og videnskabelige artikler eller b??ger m?? citere op til 50 linjer i hver artikel eller bog. Men de skal skrive, hvor de har materialet fra, og at jeg er forfatteren. Selv om det er fristende, m?? de ikke "forbedre" citaterne.

Mine ideer m?? gerne genfort??lles, men I g??r b??de l??serne og jer selv en tjeneste ved at skrive, hvor I har dem fra. M??ske vil l??serne vide, hvad jeg selv skriver, og man kan godt blive til grin ved at fremstille andres ideer som noget man selv har fundet p??.

Parodier er tilladt, og i f??lge almindelig praksis er der vide rammer. De beh??ver ikke en gang at v??re sjove.

Desuden er det tilladt at fremstille en kopi til egen brug, enten ved at lagre siderne p?? harddisken eller ved at lave en udskrift. Det sidste er en god ide, da det er tr??ttende at l??se fra sk??rmen

Hvad er ikke tilladt

I f??lge de almindelige regler kr??ver f??lgende min skriftlige tilladelse:

Specielt for skoler og l??reanstalter

De almindelige regler for ophavsret g??lder ogs?? for skoler og l??reanstalter. Jeg tillader dog, at elever og studerende citerer op til 50 linjer i hver opgave eller projekt.

Til geng??ld er web-sider er ikke omfattet af Copy-Dans betalingsordning:

Du kan eventuelt kopiere artikler fra de blade, hvor de oprindelig var bragt. Bibliotkerne er flinke til at skaffe dem. S?? bliver jeg betalt gennem Copy-Dan.