Kreativ l??sning og skrivning

Der er nogle gange en n??sten komisk symmertri mellem l??sning og skrivning, eller mellem design og brugen af noget information. Designeren pr??ver at finde en m??de at f?? sin mening igennem, og l??seren eller brugeren pr??ver at finde ud af hvad meningen kan v??re.

Konstruktion af en mening

Jeg lavede en gang et fors??g som demonstrerede at forst??elsen af en tekst var en kreativ proces,  ligesom skrivningen af den. Det samme g??lder nok for billeder, videoklip og enhver anden form for viden.


Et billede er statisk. L??seren kan konstruere en forst??else uden at huske detaljerne.

En tekst eller video er line??r, s?? l??seren skal huske en hel del af indholdet, for at kunne konstruere en forst??else der passer med det.

Tropestrand med b??d

 

L??seren konstruerer en forst??else ud fra indholdet i teksten, sine egne erfaringer og den aktuelle situation, og jeg opdagede at l??serens erfaringer kan veje tungere end det der st??r i teksten.

Det er et problem at l??seren konstruerer sin egen forst??else, n??r du vil have din egen mening igennem. Til geng??ld er det konstruktionen af forst??else som g??r at l??sning og andre medier kan v??re sp??ndende og udviklende.

I mit fors??g skulle deltagerne ??? som havde teknisk viden ??? l??se beskrivelser af nogle IT-systemer. Jeg bad en af dem om at fort??lle, hvordan et stort callcenter med halvtreds ansatte i en af beskrivelserne fungerede, men det han fortalte passede slet ikke med teksten. Han beskrev i stedet et lille callcenter med fem ansatte, hvor han havde arbejdet i en periode.

Da jeg stillede ham et sp??rgsm??l, opdagede han pludselig at det han fortalte, ikke passede med teksten. Han havde alts?? ikke husket forkert ??? det viste sig at han faktisk havde opfattet og husket teksten rigtigt ??? men konstrueret en forkert forst??else.

I fors??get var der tale om tekniske tekster, hvor der ikke var s?? meget tvivl om meningen, for dem der ellers var vant til at l??se den slags. Og det var deltagerne.

Det har nogle konsekvenser for designet af indhold til content marketing, og i ??vrigt for mange andre former for informationsdesign.

N??r vi har at g??re med kunder som har en anden baggrund end vores egen, viden hvor tolkningen kan v??re meget mere ??ben og hvor vi ikke kender deres aktuelle situation, n??r de pr??ver at konstruere en mening, s?? kan resultatet v??re langt fra hvad vi forestiller os.

N??r b??rn og andre med en uspoleret kreativitet laver sjov med slogans, konstruerer de en mening som passer bedre med deres eget billede af verden.

Kunden kan f??stne sig ved noget der er n??rliggende for ham eller hende, og ikke ved det vi selv mener er mest v??sentligt. Det kan v??re et eksempel med nogle b??rn, i stedet for hvad der st??r om produktet.

I v??rste fald har kunden s?? lidt kendskab til fagudtryk eller begreber, at forst??elsen kan blive papeg??jesnak, tilf??ldig eller n??rmest kaotisk. Det samme kan ske ved abstrakte udtryk og en del korte slogans. Det er let at lave associationer til dem, s?? det er let at blive enige om at bruge et bestemt udtryk, til geng??ld kan l??serne konstruere nogle helt uventede meninger.

Mennesker kan konstruere mange forskellige meninger ud fra den samme tekst eller de samme billeder. Alligevel var der ingen deltagere i mit fors??g som overvejede at det var muligt at konstruere en anden mening end deres egen. M??ske fordi det ikke er s?? vigtigt for den enkelte om meningen er rigtig eller forkert. Det er vigtigere at finde frem til en mening som han eller hun kan bruge til at komme videre.