Indsamling og analyse af behov

Der er to grundl??ggende principper for content marketing og skrivning generelt. Det ene er at skrive hvad du har lyst til eller tror nogen vil l??se, og h??be p?? at de faktisk g??r det.

Det andet er at indsamle viden om kundernes behov, analysere den og bruge den som udgangspunkt for skrivningen. Jeg har oplevet, at det ofte g??r skrivningen lettere, da l??sernes eller kundernes behov kan inspirere og give et rigere og mere sp??ndende resultat.


Vandet svarer til det problem kunden vil overvinde, og broen til den viden der g??r det muligt.

Det er ikke altid kunden kan se hele broen n??r han eller hun starter, og vi er m??ske n??dt til at bygge flere broer, s?? kunden kan f??lge den retning som han eller hun ??nsker.

Bro med vand i forgrunden


Sense-Making Metodik

S??dan finder du viden, kunderne f??ler de har brug for.

De fleste mennesker leder aktivt efter viden, og i dag hvor der er rigeligt af den, er de hurtige til at afvise alt hvad der lige i ??jeblikket virker uinteressant eller irrelevant. Det er ikke nok at pushe viden, uanset hvor godt den er pakket ind. Det er n??dvendigt at vide hvad de mulige kunder f??ler de har brug for.

P?? det punkt ligner content marketing design af software - hvor det er afg??rende at finde frem til de funktioner som brugerne er interesserede i, og jeg har opdaget at det er muligt at anvende de samme metoder og processer.

En af dem er Sense-Making Metodik. Den er veldokumenteret og netop lavet til at udforske og forst?? hvordan kunder og andre anvender viden i deres tilv??relse. Den fokuserer n??rmest automatisk p?? den viden som dine kunder er mest interesseret i. Den er ??ben s?? den ogs?? kan fange aspekter af kundens oplevelse, som du hverken kender eller t??nker p?? at sp??rge om, og den kan direkte inspirere til nye kreative l??sninger.

??benheden og det kreative minder om ustrukturerede interviews, men i mods??tning til dem er Sense-Making Metodik struktureret s?? det er relativt hurtigt at bearbejde resultaterne og muligt at beskrive deres p??lidelighed. Endelig er det muligt at lave interviews som minder om en naturlig samtale, s?? deltagerne er ??bne og har lyst til at fort??lle.

Desuden bygger Sense-Making metodik p?? en r??kke antagelser om menneskers brug af viden og l??sning af problemer, s?? den kan bruges som et analysev??rkt??j, og g??re det lettere at forst?? de trin som kunder eller andre passerer igennem.

Der er to kendte typer af Sense-Making. Den der er udviklet af Karl Weick er ind imellem omtalt i b??ger om management. Den er imidlertid begr??nset til at slutte sig til hvad mennesker kan have t??nkt, ud fra de beslutninger de tog.

N??r jeg omtaler Sense-Making Metodik, er det den form som specielt er udviklet af Brenda Dervin. Den g??r det muligt at afd??kke menneskers konkrete brug af viden,  hvordan de har brugt viden til at l??se konkrete problem og hvad de har f??lt og oplevet mens de gjorde det.

Brugen af viden kan ske p?? flere planer. Der er et praktisk plan, hvor personen skal finde oplysninger som g??r at han eller hun ved hvordan et problem skal l??ses. Der er ogs?? et f??lelsesm??ssigt plan hvor den enkelte skal samle viden, der kan motivere eller skabe vilje til at gennemf??re en bestemt beslutning.

indenfor Sense-Making Metodik afbildes problemet ofte som en kl??ft personen skal krydse, og l??sningen der g??r det muligt, som en bro. Det giver en god grafisk oversigt over de forskellige dele af personens t??nkning. Billedet og metaforen foroven er en variation af det tema.

Jeg har selv anvendt Sense-Making metodik i flere forskellige projekter og l??rt andre at bruge den, og jeg kan se at den passer n??sten perfekt til content marketing, hvor det er afg??rende at designe viden som brugerne f??ler er brugbar og interessant for dem.

Brenda Dervin: Sense-making Methodology Reader: Selected Writings of Brenda Dervin. Hampton Press 2003

Georg Strom: Use of Sense-Making Methodology in a requirement process. Ninth Danish Human-Computer Interaction Research Symposium. Aarhus December 14, 2009.

Georg Strom: Stories with Emotions and Conflicts Drive Development of Better Interactions in Industrial Software Projects. OZCHI 2007 - Australasian Computer-Human Interaction Conference - 28-30 November 2007 (Nomineret til bedste artikel, men vandt ikke)