Chancen for penge og publicering tæller højt

Bragt i Ingeniøren den 11. januar 2008

Men man kan roligt lade forskerne selv bestemme, hvilke emner de skal forske i, og hvilke metoder de skal anvende

Systemer til styring af forskning bygger på en grundlæggende antagelse - nemlig at forskere er dårlige til at vurdere, hvordan de kan få flest resultater ud af deres anstrengelser. Ellers var der ingen grund til at overlade beslutningerne til nogle centrale udvalg.

Imidlertid har jeg lavet en lille undersøgelse som tyder på, at forskere gennemgående er opmærksomme på værdien af deres forskning og gode til at optimere den.

Baggrunden er, at jeg i foråret 2007 underviste på et kursus på Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Min kollega Erik Frøkjær foreslog, at de studerende skulle undersøge, hvordan forskere i praksis tog beslutninger. Vi lavede en opgave, hvor de studerende i grupper skulle interviewe en forsker om et konkret forskningsprojekt, hvilke beslutninger han eller hun havde taget undervejs, og specielt hvilke argumenter han eller hun havde baseret sine beslutninger på.

Forskellige slags forskere

De studerende interviewede 24 forskere indenfor naturvidenskab og empiriske fag. Forskerne spændte fra fire professorer til ni ph.d. studerende, og projekterne spændte fra tre store med millionbudgetter med en gruppe deltagere til små projekter, som en enkelt forsker lavede uden et separat budget.

Det gav nogle interessante resultater. Specielt når de studerendes referater bærer præg af, at forskerne nød at fortælle og var ret åbne om deres forskning. Der var 27 argumenter for valg af emne. Af dem var otte baseret på en eller anden form for samfundsmæssig værdi. Det skinnede igennem, at forskerne havde tænkt over argumenterne, og gjort sig nogle konkrete og præcise overvejelser.

Konkrete og præcise overvejelser

Elleve af de øvrige argumenter var baseret på personlig interesse, personlige meninger eller kollegers mening, altså på forskernes forventninger om, hvor de havde størst mulighed for at nå nogle interessante resultater. Igen skinnede det igennem, at forskerne havde haft nogle grundige og konkrete overvejelser, før de besluttede sig for et forskningsprojekt.

Valget af emne var i høj grad baseret på muligheden for at få anvendelige resultater. Til gengæld havde syv af de ti argumenter for drejning eller afgrænsning af emnet at gøre med mulighederne for at få penge eller for at få resultaterne publiceret. Flere forskere udtrykte, at de efter at have valgt et emne af interesse, prøvede at dreje det, så de lettere kunne få resultaterne publiceret.

Her er der et alvorligt problem. Når videnskabelige tidsskrifter og konferencer ofte afviser tre ud af fire artikler, så en enkelt negative kommentar kan få en artikel forkastet, kan en forsker føle sig presset til at undgå noget som hans eller hendes kolleger kan opfatte som kontroversielt.

Jeg har oplevet et andet problem, når jeg sad i møder, hvor man skulle skrive ansøgninger. Når de fleste ansøgere ikke får penge, er der et pres for at dreje beskrivelsen af emnet, så chancen for at få penge er størst mulig. Det betyder, at dem, der tager stilling til ansøgninger, ikke altid får en korrekt information, og at bevillingerne går til dem, der er bedst til at ramme, hvad de bevilgende udvalg gerne vil læse, og ikke nødvendigvis til dem der står med det bedste forskningsprojekt.

Penge er et problem

Fjorten af de 27 argumenter for valg af metode var af rent praktisk natur, for eksempel var de baseret på, hvilket udstyr forskeren havde til rådighed. Her var forskerne pragmatiske.

Hvor de valgte emne ud fra at den mulige værdi skulle være størst mulig, valgte de metode ud fra at indsatsen for at nå resultatet skulle være mindst muligt.

I tre tilfælde valgte forskerne en bestemt metode, fordi de så ikke behøvede at søge om bevillinger. Det var åbenbart så svært at søge om bevillinger, at forskerne hellere ville reducere deres ambitionsniveau. Måske fordi de fleste fonde kun behandler ansøgninger om ret store beløb, samtidig med at de faste bevillinger er reduceret.

Det betyder, at forskere enten må bruge tid på at skrive en ansøgning om et stort beløb og håbe på, at de får det, eller også nøjes med at lave det, som de ikke behøver at søge om penge til. Når de faste bevillinger er udhulet, kan det være vanskeligt at få blot nogle få tusinde kroner.

Selv om undersøgelsen er lille, rejser den nogle spørgsmål. Jeg oplever selv hvordan arbejdet med at søge penge kræver tid og kræfter, som skal tages fra forskningen. Samtidig lader det til, at forskerne er gode til at overveje mulighederne og de konkrete problemer i deres forskning, og at de har et dybt kendskab til deres eget område, som det er vanskeligt at formidle i en ansøgning.

Det peger hen mod en mere decentral og fleksibel proces til at afgøre, hvilke projekter der skal laves. At dømme efter denne lille undersøgelse kan man roligt lade forskerne selv bestemme, hvilke emner de skal forske i, og hvilke metoder de skal anvende.

/body>