Asiatiske kvinder og m??nd fra en anden planet

Bragt i foreningen ??gteskab uden Gr??nsers nyhedsbrev nr. 59, 29. august 2011

Jeg m??dte en amerikaner i flyet fra Manila til en lille by syv hundrede kilometer sydligere. Han var kemiker, rystende nerv??s og s?? ud til f??le sig mest hjemme i sit laboratorium, eller m??ske p?? en anden planet. Alligevel var han rejst derned for at m??de en kvinde han havde skrevet med over Internettet. Da han stod ud af flyet, stod der en smilende storbrystet filippinsk kvinde med en buket blomster og ventede p?? ham.

Jeg har m??dt flere danske m??nd med en udenlandsk ??gtef??lle som mindede om ham. Ikke fordi de var kemikere eller nerv??se, men p?? grund af noget som gik dybere. Jeg er i dag medlem af bestyrelsen for Aspergerforeningen og underviser unge med Aspergers syndrom, og kan se at b??de den amerikanske kemiker og en del andre m??nd med udenlandsk ??gtef??lle har tegn p?? Aspergers syndrom, ogs?? selvom det m??ske ikke er s?? voldsomt at de vil f?? en diagnose.

Nu skriver jeg specielt om m??nd, da flertallet af dem der s??ger en udenlandsk ??gtef??lle er m??nd, og da Asperger er mest p??faldende hos m??nd. Imidlertid passer meget af det jeg skriver ogs?? p?? kvinder med Asperger. Der er uden tvivl en del som finder en udenlandsk ??gtef??lle, og nyere unders??gelser tyder p?? at Asperger er lige udbredt blandt kvinder og m??nd. Kvinder med Asperger er bare gennemg??ende bedre til at tilpasse sig omgivelserne og virke almindelige.

Grunde til at finde en udenlandsk partner

Tony Attwood ??? en af de ledende forskere indenfor Asperger ??? fremh??ver at der er forholdsvis mange med Asperger som s??ger en udenlandsk ??gtef??lle. Det er ikke underligt. Mennesker med Aspergers syndrom kan v??re kreative og intelligente, men har sv??rt ved at l??re sociale spilleregler ved at iagttage andre. Blandt andet p?? grund af det, har de ofte haft en vanskelig periode, i den alder hvor deres kammerater fandt k??rester og blev voksne.

De kan virke naive eller som om de mere end andre bare siger hvad de t??nker. Et muligt eksempel jeg h??rte fra ??gteskab Uden Gr??nsers r??dgivning, er en mand som fortalte at han skrev med to udenlandske kvinder, og ville vide hvilken det var lettest at f?? til Danmark. Der er nok en del m??nd som p?? et tidspunkt har t??nkt s??dan, men de fleste ved at det er upassende at sige h??jt.

Det er kompliceret at flirte, date og finde en partner, specielt for en mand med Asperger som f??ler at det er stressende og uoverskueligt at g?? i byen et sted med mange mennesker. Derfor er det ret naturligt at en del f??r den tanke, at de kan finde en udenlandsk ??gtef??lle som ??nsker en god fors??rger, og som til geng??ld vil v??re flink og k??rlig. Det er mindre styret af f??lelser og mere rationelt.

Ans??gning og r??dgivning

Reglerne for familiesammenf??ring er lavet, s?? det n??rmest er umuligt for et almindeligt menneske at finde vej gennem dem. Her kan mennesker med Asperger have en fordel. De er generelt bedre til at opfatte detaljer, og ofte til at t??nke struktureret. Den type som planl??gger forl??bet i et regneark, og som kan udnytte de mods??tninger der er i reglerne og hvad de forskellige sagsbehandlere siger.

Til geng??ld skal r??dgivere om familiesammenf??ring v??re opm??rksomme p?? at en person med Asperger kan have godt styr p?? reglerne, men f??rst vil reagere senere p?? bekymringer og f??lelsesm??ssige problemer. Det kan endda v??re n??dvendigt at sp??rge aktivt, f??r personen opdager, at han har det d??rligt. Han kan ogs?? have sv??rere end flertallet ved at bearbejde og komme over f??lelsesm??ssige problemer.

Styrker og udfordringer i ??gteskabet

Hvis vi skal se hvordan ??gteskaberne kan g??, er det n??dvendigt at se lidt mere p?? de grundl??ggende mekanismer, der er almindelige for mennesker med Aspergers syndrom.

Et af dem er vanskeligheder med non-verbal kommunikation, problemer med automatisk at opfatte sociale spilleregler og leve sig ind i hvordan andre t??nker og f??ler. Det kan selvf??lgelig give problemer n??r en mand med Asperger har sv??rt ved at opfatte hans partners ??jeblikkelige hum??r, specielt hvis de i ??vrigt har sprogproblemer og sv??rt ved at opfatte nuancer i det den anden siger.

Omvendt betyder det ogs??, at mennesker med Asperger er vant til at f??le sig som fremmede i deres egen kultur. De er vant til bevidst at skulle regne ud hvilke sociale spilleregler der g??lder, og hvordan andre t??nker og f??ler. Det g??r at de kan have langt lettere end flertallet ved at leve sammen med en udenlandsk ??gtef??lle eller fungere i hendes kultur.

Mennesker med Asperger har ofte sv??rt ved hurtigt at danne en helhed af det de opfatter. Det er ??rsagen til at de har vanskeligheder med non-verbal kommunikation, og det betyder at samv??r med mange mennesker kan v??re ekstra stressende. For eksempel ved en fest, selvom de nyder det. Det kan give konflikter n??r en mand med Asperger er gift med en kvinde som gerne vil ud og m??des med venner.

Her kan det g??re en afg??rende forskel, hvis manden og hans ??gtef??lle kender og accepterer at hans begr??nsninger er reelle. S?? kan de v??re mere forst??ende og lettere indrette sig, s?? begge er tilfredse.

En mand med Asperger kan m??ske i h??jere grad end andre glemme partneren og hendes behov. Enten ved automatisk at g?? ud fra at hun deler hans interesser, eller n??r han f??ler sig presset og ikke er opm??rksom p?? hende. Det er undtagelsen. Det er nok mere almindeligt at en mand med Asperger g??r op i forholdet og g??r det til et projekt. I den situation kan og vil han g??re langt mere for at f?? det til at fungere, end de fleste er i stand til.

Samtidig vil en kvinde fra en traditionel kultur g??re mere end en dansk kvinde for at tage sig af manden og skabe faste rammer, s?? han f??r et milj?? som kompenserer for nogle af hans begr??nsninger.

N??r de er skabt for hinanden

Nu er det vanskeligt at generalisere. Specielt om mennesker med Asperger. Forfatteren Brenda Boyd som selv har Asperger, fremh??ver at mennesker med Asperger ofte er mere ekstreme end flertallet. De kan have d??serne st??ende p?? snorlige r??kker i k??kkenskabet, eller finde orden og sammenh??ng blandt dynger af papir som ligner et totalt kaos. De kan lyde aggressive og korte for hovedet, eller v??re overmenneskeligt venlige og t??lmodige.

Til geng??ld kan vi sige noget generelt om ??gteskaber. Flertallet vil nok synes at et ??gteskab med en person fra sit eget land er det letteste. De deler flere holdninger, har lettere ved at forst?? hinanden, og slipper for en langvarig sagsbehandling. Omvendt kan en del med Asperger f??le at det er lettere at v??re gift med en partner fra en anden kultur, hvor deres forskellighed er forventet, og hvor deres evne til at beg?? sig i en fremmed kultur er respekteret og endda beundret.